Balans ontstaat door (je)zelf te leren ontdekken, begrijpen en ervaren.
Als je in balans bent kan je:

  • beter omgaan met werkdruk en stress
  • ingrijpende omstandigheden en gebeurtenissen beter (ver)dragen
  • harmonieuzer met jezelf, anderen en je omgeving omgaan
  • luisteren naar de signalen van je lichaam waardoor grenzen eerder duidelijk zijn
  • eigen gedrags- en gedachtepatronen beter herkennen, erkennen en/of veranderen
  • compassie met jezelf en anderen hebben
  • krachtiger jezelf trouw blijven ondanks externe druk.

Soms heb je om weer in balans te komen een steuntje in de rug, bemoediging of specifieke oefeningen nodig. Vraag vrijblijvend naar de mogelijkheden of kijk verder op deze site. 

Als je meer kunt gaan vertrouwen op je gevoel kun je het denken slechts als dienend instrument gebruiken.

 coaching       
 yoga, mindfulness en meditatie
 meditatief tekenen
 retraite
  praktische spirituele ontwikkeling
 

Deskundigheidsbevordering en professionalisering voor coaches, therapeuten, trainers en docenten. Voor mensen die met mensen werken. 

   Opleiding Mindful Coachen.

   klik hier voor een filmpje over de Opleiding Mindful Coachen.

Om via inzicht in interne processen extern effectiever en tegelijkertijd compassievoller te zijn. 

   Meer informatie over het aanbod voor bedrijven en organisaties. IJFSMINDFULNESS