- oriëntatie
- integratie
- transformatie
 

 

Het woord 'ADISAT' betekent 'oorspronkelijke openheid' of 'oorspronkelijke zuiverheid'. Dat is een ZIJN's toestand waar veel mensen, bewust of onbewust, naar verlangen. We willen authentiek zijn. Dat betekent dat je vanuit essentie denkt en handelt. Het gaat om een ZIJN's toestand die moeilijk onder woorden te brengen is omdat het voorbij mentale ideeën gaat. Het tastbare effect van ZIJN is dat tegenslagen en pijn met meer gemak, overgave en ontspanning ervaren worden.
 

Om die ZIJN's toestand te realiseren geeft ADISAT geen kant en klare oplossingen. Ieder mens heeft zijn of haar eigen patronen, gedachten en gedrag die onvrede en problemen veroorzaken. We willen tot bloei komen. Vanuit de modder oprijzen naar het licht om daar te kunnen stralen zonder dat er ook maar iets van buiten aan ons blijft kleven. Zoals de lotusbloem met haar bloembladen waar geen enkel vuildeeltje aan hecht.

 

Emoties maken het leven op verschillende fronten dynamisch. Met name de emoties die, zoals in onderstaande tabel beschreven zijn, uitingen van onvrede zijn. Het zijn emoties waarin iedereen er wel iets van kan herkennen. Ze horen bij het menszijn en hebben je iets te vertellen. Je emoties zijn de bron van waaruit je jezelf kunt ontwikkelen. Dat is de reden dat we dergelijke emoties niet ontkennen of wegstoppen. We kunnen ze in de ogen kijken en de boodschappen erachter ontdekken. Boodschappen die iets over jezelf zeggen, terwijl we de neiging hebben om bij het ontstaan van de uitingen van onvrede onze frustraties op iets of iemand te projecteren. 

 

De laatste kolom in de tabel geeft essentiekwaliteiten weer. Dat zijn eigenschappen die we niet kunnen ‘doen’ we kunnen niet onzelfzuchtig, kalmte, mededogen, liefde en gelijkmoedigheid ‘doen’. Misschien kunnen we het veinzen. Maar deze onoprechtheid zal op een gegeven moment zich tegen je keren. Het hart doet mee om totaal de essentiekwaliteiten tot bloei te kunnen laten komen. Dat betekent dat we de essentiekwaliteiten niet kunnen oefenen. Ze moeten groeien. Ontstaan.

 

Daarentegen kunnen we wel met de verbindende kwaliteiten: vrijgevigheid, aandacht, geduld, waardering en weten oefenen. De verbindende kwaliteiten zijn de toegangspoort voor een harmonieuze relatie met jezelf en anderen. Dit klinkt allemaal redelijk eenvoudig en in feite is dat het ook als we bereid zijn om te beginnen bij de oriëntatie-fase. Het zelfonderzoek.

 

Het onderstaande schema waar bovenstaande in is vormgegeven is de basis van de scholingen van ADISAT. Kennis rond en oefeningen rond dit schema kan uitgebreid en intensief door een opleiding worden overgebracht. Ook kan een proces meer geleidelijk verlopen door regelmatig workshops te volgen en/of meditatie.

De inspriratiebronnen waaruit het schema is samengesteld zijn afkomstig uit:

  • Boeddhistische psychologie en de principes van non-dualiteit uit Advaita
  • De vijf elementen uit de Vajrayana traditie
  • Het werk van Almaas