Wanneer we erin slagen om ons ego en gedachtewereld minder serieus te nemen, onze huidige situatie te accepteren en niet in elke situatie een onderzoek opstarten om onze gedachten/gevoelens te onderzoeken of er een probleem van te maken kunnen we progressie boeken in ons streven naar meer tijd in het NU te leven.

 


In het NU krijgen problemen en moeilijkheden een andere gevoelswaarde. Misschien ervaar je het probleem wel maar in plaats van speler ben je toeschouwer geworden en neem je enkel en alleen je gedachten waar zonder er een oordeel aan te verbinden. We nemen waar en kunnen zelf bepalen wat we er mee doen en daarmee nemen we de wortel van het probleem weg. Het probleem doet je niets meer en is dus eigenlijk geen echt probleem meer.

Acceptatie is niet alleen de sleutel naar het NU, maar ook de weg naar de oplossing van vele persoonlijke problemen. Als je het probleem in het NU waarneemt en accepteert dan wordt ons perspectief groter, verandert het en wordt het makkelijk om te relativeren. Misschien gaan we het probleem minder serieus nemen en zien we het probleem, als het opduikt, meer als Jan de Bouvrie bij het TV-programma Glamourland; 'Daar is ie weer'. Het probleem is steeds minder een probleem. Als we kunnen relativeren gaan we het ook beter analyseren, omdat we helder en niet veroordelend naar het probleem gaan kijken. We worden getuige en dan pas krijgt inzicht een werkelijke kans. Je zult dan gaan inzien dat lijden, pijn of problemen eigenlijk gewoon een middel of signaal zijn om ons naar de onderliggende waarheid te leiden. In dit proces gebruiken we zelf het verstand in plaats van dat het ons gebruikt. Dat is ware macht! We benutten de ruimte tussen stimuli en respons die volgens Covey de sleutel naar geluk en groei is.

'Tussen stimuli en respons ligt een ruimte; Het geheim van groei en geluk ligt in de wijze waarop je deze gebruikt'. Ten tweede, betekent dit alles dat wanneer we beter in staat zijn om ons op ons gemak te voelen met onze eigen gedachten, emoties en problemen we minder verstrikt raken in die van anderen.
Ten derde, we klikken niet alleen beter met de omgeving, maar ook we zijn in staat om langer en makkelijker in het NU te blijven. Het kunnen loslaten van vooroordelen, voorkeuren, herinneringen, verhalen, conditioneringen en routines zorgt ervoor dat het ego minder de kans krijgt om de innerlijke balans te verstoren en we dus vaker en langer in het NU kunnen vertoeven. We zoeken in feite naar de oorzaak-gevolg relatie van problemen en situaties om ervan te leren en zonder de schuldige te veroordelen. Wij allen zijn de optelsom van ons verleden en in het heden kunnen we daar eenmaal niets aan veranderen. Het is zoals het is en we kunnen onze energie beter aan zinnigere zaken besteden dan er tegen te vechten. Het proces is een bijzondere effectieve insteek om niet alleen de diepere dimensies van ons zelf en ons bestaan te onderzoeken, maar ook om met de problemen van alle dag om te gaan. Oude en nieuwe problemen zullen je minder raken, je wordt een evenwichtiger persoon die het beste uit zichzelf naar boven kan halen.

Klinkt dit niet allemaal fantastisch? Zonder acceptatie van de huidige situatie zul je nooit voor langere tijd toegang tot het NU en je ware potentieel hebben. Waar kan je nu leren om elke situatie te accepteren? Juist ja, zoals we op onze meditatie instructiepagina's kunnen lezen, zien we dat we bij het mediteren onszelf leren elke gedachte, stemming, en sensatie die we tijdens de meditatie ervaren te accepteren. Mediteren is accepteren en dus prima gereedschap voor een iedere die zijn leven wil verrijken door meer in het NU te willen leven.

Maakt meditatie of leven in het NU psychiatrie overbodig?

Na het lezen van verschillende artikelen zal je misschien denken; hebben we in het NU nog die dure psychologen met hun relaxte sofa's nodig? Wordt het niet tijd dat we onze zielknijpers in India gaan omscholen tot goeroes? Nee, in tegendeel, kennis van psyche kent een waanzinnige toegevoegde waarde voor de mensheid en ook voor ons doel. Psychotherapie helpt ons met het genezen van de ziektes van het ego. Het helpt interne conflicten, die innerlijke verdeeldheid met zich meebrengen, op te lossen en meer innerlijke coherentie te ervaren.

Wat alleen een essentieel verschil is, is dat we in onze filosofie de mens niet als uitgangspunt nemen, maar wel een totaal ander perspectief of levenshouding. De situatie vanuit het NU bekijken helpt ons de ziekte die het ego zelf is te genezen. De oplossing ligt niet in het zoeken naar een methode om onze gedachten te veranderen, maar wel in op een andere manier naar onze gedachten kijken. Wanneer we door middel van theorieën of verklaringen uit de wetenschap de oorzaak en oplossing voor ons lijden gaan zoeken voegen we in feite weer een extra inhoud aan ons ego toe.

Als we door omstandigheid X in onze jeugd dermate beschadigd zijn dat we nu probleem Y ervaren moeten we techniek Z toepassen om het probleem op te lossen. Ofwel we hebben gisteravond flink gedronken, vandaag worden we wakker met flinke hoofdpijn en de snelle oplossing is een aspirientje. We accepteren weer de huidige situatie niet en zoeken druk naar een oplossing die ons uit ons lijden moet gaan verlossen. Zoals we eerder zagen is het ego hier gek op en we vragen ons af of we hier niet weer te maken met een van de afleidingsmanoeuvres van ons ego om aan het werkelijke probleem te ontsnappen.

Deze redenering gaat ook op voor vele mensen die hun toekomstige geluk in de spiritualiteit zoeken. Pas op dat de zoektocht naar geluk geen door ons ego georkestreerde afleidingsmanoeuvre om weer voor je zelf weg te lopen is. Je kan nog zo veel goeroes bezoeken of boekjes lezen die de oplossing voor je probleem of geluk vertellen, het zal het fundamentele probleem niet oplossen zolang je het niet onder ogen ziet en aanvaart. Erik van Zuydam, 'Als deze aanwezigheid in het NU je sterkste referentiepunt is geworden betekent dat het einde van elk psychologisch probleem. Het verstand is niet meer de baas over jou, maar jij gebruikt je verstand puur als een instrument voor je dagelijkse leven'.

Het is zoals het moet zijn en niets is negatief of positie, slecht of goed is ons uitgangspunt. Gangbare psychologische theorieën en technieken kunnen hierbij van nut zijn om het leven binnen de gevangenis van het denken, ik en ons ego een stuk dragelijker en gemakkelijker te maken.
 

Bron: onbekend