Inquiry

 

 

Inquiry is een krachtige manier waarmee je iemand begeleidt in zelfonderzoek, met als gevolg zelfkennis, (meer) bewustzijn en inzicht in diepere, vaak verborgen, lagen. In een inquiry wordt onderzocht wat zich in het innerlijk afspeelt rond een thema, een vraag of gevoelens.

 

 

Inquiry is een lichaamsgerichte manier van onderzoeken, waarbij aandacht en aanwezigheid essentieel zijn. De ademhaling fungeert als hulpmiddel om deze aandacht en aanwezigheid te continueren.

 

Het uitgangspunt is dat de kwaliteit van waardigheid, zelfvertrouwen en emotionele expressie in de vroege jeugd min of meer verloren zijn gegaan door de invloed van ouders en andere belangrijke personen. Ook als personen waar een kind afhankelijk van is structureel afwezig zijn op cruciale momenten plant dit zaadjes van machteloosheid, hulpeloosheid en eenzaamheid. Op later leeftijd helpt de druk vanuit het maatschappelijke en sociale leven vaak niet om de gevolgen van deze jeugdervaringen te boven te komen.

 

Door in stilte en voelend te zijn met wat er is, kunnen oude gevoelens van ontreddering op de oppervlakte komen. In de waan van de dag gaan we vaak voorbij aan deze gevoelens of ze worden ontkend en/of weggeduwd. Als we willen groeien en vanuit volwassenheid willen omgaan met wat het leven ons aanreikt vormen de gevoelens paradoxaal genoeg een sleutel naar meer tevredenheid, draagkracht en helderheid.

Wat er is, moet eerst gezien worden voordat het losgelaten kan worden. Hierbij draait het niet om ‘het verhaal’, zoals het gebrek aan begrip en ondersteuning van belangrijke volwassenen, maar om de gevoelens die aan dat gemis gerelateerd zijn. In een inquiry worden deze gevoelens in een open en aanwezige houding toegelaten en geobserveerd.

Met deze oosterse benadering van oude, onnodige gevoelens wordt de aandacht direct verplaatst naar je essentie: naar dat wat je bent.

 

Stapsgewijs worden de gevoelens en sensaties die zich aandienen benoemd. Wanneer de methode wordt toegepast in coaching of therapie is deze aanvullend en/of vervangend voor een cognitieve benadering. Vooral wanneer alleen ‘praten over’ niet toereikend genoeg is kan inquiry behulpzaam zijn.

 

Wanneer geluisterd kan worden naar de fysieke signalen, kan er iets in het bewustzijn verschuiven en plaats maken voor andere perspectieven.Op basis van een nieuwe ontdekking kan vanuit lichaamsgerichte aandacht een begin van heling en transformatie tot stand komen.

 

 

Inquiry’s kunnen een speelruimte creëren waar thema’s vanuit een ander gezichtspunt ervaren kunnen worden. Het proces van een inquiry vraagt bepaalde vaardigheden van de begeleider waar in diverse trainingen en opleidingen van ADISAT aandacht aan gegeven wordt. De uitdaging voor een begeleider bestaat uit aanwezig kunnen blijven in onwetendheid.

 

Bij onderstaand activiteiten biedt ADISAT inquiry aan als leerdoel.

Het aanbod van opleidingen en na- en bijscholing is geregisteerd en geaccrediteerd. Mede is  ADISAT als opleidingsinstituut getoets door het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs, wat betekent dat het aanbod van ADISAT voldoet aan de  kwaliteitseisen die door CRKBO zijn vastgelegd.