Inquiry

 

 

Inquiry is een krachtige manier waarmee je iemand begeleidt in zelfonderzoek, met als gevolg zelfkennis, (meer) bewustzijn en inzicht in diepere, vaak verborgen, lagen. In een inquiry wordt onderzocht wat zich in het innerlijk afspeelt rond een thema, een vraag of gevoelens.

 

Stapsgewijs worden de gevoelens en sensaties die zich aandienen benoemd.

 

 

Wanneer de methode wordt toegepast in coaching of therapie is deze aanvullend en/of vervangend voor een cognitieve benadering. Vooral wanneer alleen ‘praten over’ niet toereikend genoeg is kan inquiry behulpzaam zijn.

 

Wanneer geluisterd kan worden naar de fysieke signalen, kan er iets in het bewustzijn verschuiven en plaats maken voor andere perspectieven.Op basis van een nieuwe ontdekking kan vanuit lichaamsgerichte aandacht een begin van heling en transformatie tot stand komen.

 

 

Inquiry’s kunnen een speelruimte creëren waar thema’s vanuit een ander gezichtspunt ervaren kunnen worden. Het proces van een inquiry vraagt bepaalde vaardigheden van de begeleider die in diverse trainingen en opleidingen van ADISAT een rol spelen. De uitdaging voor een begeleider bestaat uit aanwezig kunnen blijven in onwetendheid.

 

Onderstaand actiteiten waarin inquiry in meer of mindere mate als leervorm aangeboden wordt. 

Nascholing Inquiry namens het Bijscholingstinstuut voor Therarpeuten.

De opleiding tot meditatiedocent gaat niet alleen over het leren mediteren en dit op anderen overbrengen. De inquiry vormt in deze opleiding een aspect bij begeleiding bij moeilijkheden.

Als Integraal Essentie Coach is de Inquiry de voornaamste werkvorm in begeleiding van anderen.