Mindfulness lost het mistige Ego op


De verhalen die we van slechts één enkele gedachte kunnen maken veroorzaken vertroebelingen en onrust. Zodanig dat we het contact met het huidige moment verliezen. Wat maakt dat die ontembare stroom van gedachten zo’n grip op ons heeft?
Het is zeer aannemelijk dat het Ego hier verantwoordelijk voor is. Maar wat is dat Ego nu eigenlijk?

 


Vanaf onze geboorte bouwen we een mechanisme op dat we nodig hebben om onszelf te ontwikkelen en ons weerbaar te maken voor de bedreigingen die in de wereld op ons afkomen. Het helpt ons dus en het Ego verdient dan ook niet het negatieve imago wat er vaak aan gegeven wordt. De keerzijde van het Ego is dat het ons in de weg kan zitten. Daarom is het van belang om het Ego te leren kennen, zodat we weten wat het doet. Dat is lastig omdat we het door het tempo van ons bestaan moeilijk herkennen, maar onmogelijk is het niet. 

 

Kijk maar eens terug hoe de dag is verlopen. Waren er irritaties of oordelen? Waren er momenten dat je ongeduldig was, of boos, omdat er iets gebeurde dat jij niet wilde? Herken je momenten van zelfmedelijden of onevenredige trots? Heb je je soms nutteloos of onwaardig gevoeld? Of juist verheven boven de ander? Al deze gevoelens komen voort uit het Ego die het idee bevestigen van een “ik hier” en een “dat daar”.

Samenvattend zou je kunnen zeggen dat alle gedachten en handelingen die vanuit een oordeel en een wilsstructuur  ontstaan  acties van het Ego zijn. Ego verdicht de openheid waarmee we vanuit essentie in het leven staan. Een soort van uit de hand gelopen beschermingsmechanisme vanuit het idee dat we een op zichzelf staande entiteit zijn. Volgens het boeddhisme is dat een illusie en een oorzaak van veel lijden. Volgens de Boeddha’s lessen zijn we allemaal verbonden en afhankelijk van elkaar.     

Stilzitten en met je aandacht naar je ademhaling gaan, mindfulness, maakt dat je zicht krijgt op dat beschermingsmechanisme. Het laat de mist die het Ego optrekt oplossen. Je doorziet de gedachten die leiden tot zinloze handelingen. Vanuit ontspanning hiernaar kijken maakt het ook allemaal niet meer zo belangrijk. Je zou kunnen lachen om wat het Ego allemaal uithaalt.

Sluit vriendschap met je Ego door meditatie. Lach wanneer deze je om de tuin leidt en bedank het wanneer het je heeft geholpen iets vanuit het moment en openheid te creëren of te verwezenlijken.

Mindfulness heeft zijn gunstige werking al ruimschoots bewezen. Zelfs op wetenschappelijk niveau kunnen sceptici er niet meer omheen; Mindfulness kan, als je bereid bent te oefenen, meer rust en onbevooroordeeld bewustzijn voor het huidige moment in je leven brengen. Een waarachtiger beeld van de werkelijkheid.

 

Rikkie Postema