nascholing 'Overdracht en Tegenoverdracht'

 

Om een begeleidingstraject op adequate wijze zuiver te houden.

 

zonder inzicht stap je maar zo in een valkuil

 

Overdracht komt met name voor binnen relaties waarin sprake is van een hiërarchie zoals therapeut/cliënt, trainer/deelnemer, docent/leerling, ouder/kind enz.. Binnen dergelijke relaties doen zich allerlei gevoelens voor. Dit kunnen gevoelens van affectie en bewondering zijn, maar ook boosheid, weerstand en afhankelijkheid kan voorkomen. Het zijn gevoelens die ontstaan vanuit overdracht. Of de gevoelens nu positief of afwijzend zijn, ze zijn binnen een professionele samenhang een bron van vertroebeling. Dit kan vroeg of laat tot teleurstelling, misverstanden en zelfs vijandelijkheid leiden.

 

 

Zowel de begeleider als de cliënt of deelnemer kunnen te kampen hebben met overdracht. Vaak is men zich daar niet van bewust. Het is van grote waarde om als professional en vertrouwenspersoon alert te zijn en te blijven op eventuele overdracht vanuit de gesprekspartner. Niet minder belangrijk is om als professional de eigen gevoelens helder te hebben.

 

Deze nascholing bestaat uit 2 dagen. De brochure geeft meer informatie. Bestellen kan via onderstaande invulformulier.

Naam *
E-mail *

27 en 28 januari - Nascholing 'Overdracht en Tegenoverdracht' via Opleidingsinstituut Gentleminds

 

De nascholing is geregistreerd bij het KTNO en door diverse beroepsverenigingen geaccrediteerd zoals bij:

 VIV - VBAG - NVST - FAGT - CAT

Leerdoelen

 

  • Inzicht en begrip van het fenomeen ‘Overdracht en Tegenoverdracht’.
  • Erkenning en herkenning van gevoelens die binnen de relatie begeleider/cliënt onzuiver zijn.
  • Adequaat omgaan met de eigen overdracht gevoelens en/of die van de ander.
  • Inzicht in eigen patronen, overtuigingen, gedachtegang en gedrag wat oorzaak kan zijn van overdracht naar de ander.
  • Het innemen van een neutrale positie bij overdracht-gevoelens.
  • Vermeende overdracht gevoelens van de ander in het begeleidingstraject inbrengen.

Deze opleiding brengt je niet alleen naar professioneel en deskundig coachen. Ook je eigen leven wordt verrijkt door inzichten en perspectieven.

 

Je werkt vanuit je eigen ervaring. Vanuit je eigen zelfonderzoek. Een proces waarbij je zoveel mogelijk vanuit je eigen essentie jezelf en anderen kunt insprireren.