psycho-educatie

 

Binnen de context van de scholingen van ADISAT betekent psycho-educatie dat de begeleider informatie geeft aan de cliënt. Met name over de werking van bepaalde processen en thema's.

 

De overdracht van kennis in de nascholingen en de opleidingen van ADISAT hebben hun wortels in oosterse psychologie en filosofie. De studenten worden hiermee bekend gemaakt aan de hand van de persoonlijke ervaring van de betekenissen en effecten. Bepaalde aspecten van deze kennis kan gedeeld worden met anderen, eventueel gecombineerd met oefeningen.

 

Je kunt psycho-educatie geven al naar gelang je in een specifieke scholing hebt geleerd en zelf hebt onderzocht. Het doel van de informatie is om een ander te helpen om meer inzicht te krijgen over hoe bepaalde processen werken. Zoals bijvoorbeeld onderstaande voorbeelden:
 

  • bewustzijnstoestanden
  • reactiesystemen
  • afweermechanismen

  • de invloed van het ego
  • de betekenis van essentie
     

Psycho-educatie wordt alleen gegeven als een ander daar in geinteresseerd is, erom vraagt en als het behulpzaam voor de cliënt en het begeleidingstraject is.

 

Het onderwerp psycho-educatie wordt belicht in de na-scholingen en de opleidingen van ADISAT waar coaching het leerdoel is.