‘Meditatie is geen vluchten uit de wereld, geen zichzelf afzonderen en afsluiten, maar veeleer het begrijpen van de wereld en haar wegen’.
Krishnamurti

 
verschillende vormen van vipassana meditatie

 

Vipassana meditatie is een oude meditatievorm. De tijd zou stilstaan als in de loop van het bestaan geen nieuwe vormen zouden ontstaan. Met name in het westen zijn er momenteel drie technieken bekend. Alle meditatievormen dienen tot het vergroten van bewustzijn en inzicht krijgen in de werking van de mind.

 

Vipassana is niet direct bedoeld om het hoofd leeg te maken en de gedachtestroom te stoppen. Het gaat om bewustwording van wat er gebeurt. Het is een proces van opmerken, accepteren en loslaten.

 

Hoewel Vipassana onderdeel uitmaakt van Mindfulness beoefening is er strikt genomen wel verschil tussen Mindfulness en Vipassana. Over het algemeen worden überhaupt termen als 'mediteren' en 'mindfulness' door elkaar gebruikt.  Niet zo vreemd, want ze hebben met elkaar te maken, waardoor het logisch is dat de verschillen niet altijd duidelijk zijn. Toch is er onderscheid tussen die twee. Het besef van de verschillen kan helpen in een besluit om eventueel verdieping en verbreding in mediatie te zoeken. Kortweg kunnen we stellen dat mindfulness een manier is om aandachtiger in het hier en nu te zijn. Vipassana is een manier om meer bewustzijn te ontwikkelen over de werking van de geest.

 

Onderstaand een klein overzichtje van verschillende vormen van Vipassana. Desondanks overlappen ze elkaar en zijn de verschillen meestal redelijk subtiel.

 

 

U Ba Khin

De U Ba Khin-methode wordt ook wel de Goenka-methode genoemd. Bij deze methode is de focus zittend op het lichaam gericht. De aandacht is bij wat zich daarin afspeelt. Dat kunnen sensaties zijn als ongemak, jeuk, onrust en dergelijke. Ook worden gedachten en geluiden opgemerkt. Zowel fysieke sensaties als mentale activiteiten laat je voor wat ze zijn. De beoefening is gericht op het ontwikkelen van een kalme geest.

 

 

Mahasi Sayadaw

Bij de Mahasi methode wisselen zit- en loopmeditaties elkaar af, de aandacht wordt gericht op de ademhaling, gedachten en geluiden. Door deze meditatievorm krijgen dagelijkse activiteiten een meditatieve kwaliteit, door alles met aandacht uit te voeren (mindfulness).

 

 

Ashin Tejaniya

Een redelijk nieuwe vorm is die van de Birmese monnik Ahin Tejaniya. Hierbij worden de protocollen wat meer losgelaten. Het bewustzijn zelf wordt geobserveerd, wat inhoudt dat er minder focus is op een specifiek meditatieobject. De methode van Ahin Tejaniya geeft geen richtlijnen over de tijdsduur van een meditatie. Het gaat vooral om met een open houding gewaar te zijn.

 

 

Contemplatieve Vipassana

De aandacht wordt gericht op een thema met als doel om inzicht te krijgen in de persoonlijke betekenis van dit thema. Omdat hierbij geen sprak is van een neutrale observatie wordt deze methode niet door alle Vipassana scholen gewaardeerd. 

 

 

 

Iedere methode heeft voor- en nadelen waarin verschillende aspecten meespelen als persoonlijke voorkeur, of je beginner of gevorderd bent, je motivatie en de tijd die je aan beoefening kunt besteden.