'Handelingen die voortkomen vanuit je kalme middelpunt zijn altijd effectiever dan daden die voortkomen uit angst, schuldgevoel of woede.'

Alan Cohen

 

ZIJN’s kwaliteit bij boosheid


De kwaliteit om te ZIJN hangt samen met aanwezigheid. Aanwezig zijn met wat er is, zonder iets vast te grijpen of iets van je weg te duwen. Een middenpositie waarin je helder kunt blijven zien wat er is. Je hebt en houdt contact met jezelf.

 

Bijvoorbeeld wanneer zich iets voordoet wat spanning met zich meebrengt. Zoals zich binnen relaties voor kan doen. Als er iets wordt gezegd of gedaan, of niet wordt gedaan, wat je niet aanstaat. Dan is de uitdaging om naar binnen te gaan en je te concentreren op je innerlijke sensaties. Je bewustzijn verleg je naar je ademhaling en voelt de luchtstroom het lichaam in- en uitgaan. Niet als manier om een situatie weg te poetsen of te ontkennen. Maar om je gronding en innerlijke rust te bewaren. Dat staat los van of je boosheid al dan niet gerechtvaardigd is. Wanneer je innerlijk rustig bent kun je alsnog op de situatie terugkomen.

 

Je kunt later een ander vertellen wat je geraakt heeft, of waar je in teleurgesteld bent in het besef dat het jouw boosheid en teleurstelling is. Eerst is er aanwezigheid. Wat rust en helderheid geeft.

 

Je kunt erkennen dat er weerstand is. Ook daar kun je bij aanwezig zijn. De weerstand voelen en onderzoeken wat dat met je doet. Los van het thema en/of het verhaal. Alleen bij de weerstand blijven. De weerstand in de ogen kijken.

 

Weerstand is een reactie van het ego. Die denkt dat verzet je krachtig maakt. In werkelijkheid belemmert weerstand je om aanwezig te zijn. Je raakt afgescheiden van jezelf.
Je kunt afgescheidenheid herkennen als je in het vuur van de boosheid reageert. Niet te vergeten dat ervan weglopen ook een reactie is. Hoe voelt het als je reageert? Heb je dan contact met je lichaam? Hoe is het in je hoofd? Je gedachten? De kans is groot dat je geen contact hebt met je lichaam, je ademhaling en je voeten niet voelt, en je jezelf mee laat nemen in gedachten.


In iedere spannende of zelfs pijnlijke situatie kun je aanwezig zijn. Je kunt daarmee oefenen door als toeschouwer van je gedachten, gevoelens en fysieke signalen aanwezig te zijn. Observeer wat zich allemaal in jou voordoet. Als je daar bij kunt blijven kun je een aanwezigheid ervaren die voorbij  het verhaal over de spanning of pijn gaat. Dan is er spanning en/of pijn. Een ervaring in plaats van een verhaal. Hiermee scherp je het vermogen om helder en kalm te blijven en een andere relatie te krijgen met dat wat je heeft geraakt.

 

Zo kun je omgaan met boosheid, maar ook met verdriet, teleurstelling, irritaties. In alle situaties kun je een middenpositie aannemen en aanwezig zijn bij je innerlijk.

 

Rikkie Postema