Zingeving en Spiritualiteit

'Het vervullen van de behoeften van het ego kan nooit tot zingeving leiden.'

Paul Ferrini

 

 

De meest voor de hand liggende vragen die betrekking hebben op zingeving zijn: wat doe je het liefst, waarom doe je iets, of waarom wil je iets bereiken? Of, wat is de waarde van je bestaan in het algemeen en/of met betrekking tot een thema, zoals werk.

 

Ik vraag mij af hoe we kunnen spreken over zingeving als we (nog) niet weten wie we werkelijk zijn? Als we de ware aard van onze mind niet doorzien, hoe kunnen we dan op een waarachtige constructieve manier aan zingeving denken?

 

Volgens met name oosterse zienswijzen is het ware ‘ik’ niet overeenkomstig met hoe we het ‘ik’ beschouwen en ervaren. Wat wij ‘persoonlijkheid’ noemen is een samengesteld systeem dat naast genen en aanleg vanuit diverse mentale inprentingen en ervaringen is opgebouwd. Het bewustzijn bestaat eveneens uit diverse ‘staten’, waaronder het ego, wat onder andere bijdraagt aan het in stand houden van het illusionaire ‘ik’-beeld.

Er is ook een ‘open bewustzijn’, wat minder actief is en waarin overtuigingen, conditioneringen, ideeën, emoties en gevoelens geen rol spelen. Je zou dit de meest zuivere staat van de mens kunnen noemen, of essentie. Dat wat we werkelijk zijn, of beter: dat wat er werkelijk is. Dit open bewustzijn kunnen we door inzicht, kennis en oefening meer activeren.

 

Het ‘open bewustzijn’ kent onderlinge verbanden, de afhankelijkheid van omstandigheden en alle fenomenen die ten grondslag liggen aan het bestaan van de mens. Een groter geheel. Dat betekent dat ons ‘ik’-beeld als zijnde een op zichzelf staand individu niet klopt.

 

Vanuit het perspectief van het open bewustzijn, anders gezegd vanuit de optiek van je werkelijke aard, kunnen we een waarachtiger onderzoek doen naar zingeving. Hier komt een spiritueel aspect bij kijken, wat inhoudt dat het antwoord op de vraag wat je werkelijk bent voorbij het denken schiet en er geen materie is waaraan bevindingen getoetst kunnen worden. Het is alleen de eigen ervaring die de illusie van het ‘ik’ kan ontmaskeren. Wanneer het inzicht in zingeving is getransformeerd in realisaties speelt zingeving geen rol meer. Dan is alles zingeving.

Dit is een mogelijkheid. We kunnen hier glimpen van opvangen en de kwaliteit van het ware ZIJN bij benadering realiseren met behulp van inquiry methodieken.

 

Rikkie Postema