Een cyclus van vier workshops van twee uur.

Boeddha ogen

Als we ongelukkigheid en/of ongemak ervaren is het de kunst onszelf voor te nemen dit compassievol te benaderen en te wensen dat we wat verlichting ervaren in het ongelukkige moment, maar ook dat we de juiste actie ondernemen als persoonlijke invloed mogelijk is.

De Boeddha ontwikkelde op grond van grondig onderzoek en eigen ervaring een visie op hoe problemen ontstaan, dat problemen opgelost kunnen worden en hoe dat te doen. Deze aspecten vormen de basis van de boeddhistische psychologie.
Enkele ideeën van de Boeddha worden in deze workshop cyclus besproken, onderzocht en geoefend.

Thema's die aan de orde komen zijn onder andere:

  • De kringloop van het bestaan
  • De wet van oorzaak en gevolg
  • Zicht op 'states of mind'

Je krijgt inzicht in de obstakels die een gesloten hart en een vertroebelde mind veroorzaakt.  

De rode draad in deze cyslus is 'compassie'. Compassie is een samengaan van mindfulness, gelijkmoedigheid, kennis (over de werking van de geest) en onderscheidingsvermogen. De combinatie van die kwaliteiten maakt dat compassie kan integreren in werk en privé.

In de workshop zijn diverse oefeningen besloten zoals:  

  • Diverse meditaties
  • Schrijfopdrachten
  • Fysieke oefeningen
  • Opstellingen

Gedurende de workshop passen we een kleine pauze in.

Deze workshop cyclus is geschikt voor iedereen die eerlijk naar zichzelf wil kijken. Gedrag, gedachten en woorden die vanuit een vertroebelde blik komen kunnen vanuit het innerlijk tot verheldering komen.

Introductieprijs voor de cyclus die in juli start

Voor de hele cyclus bedraagt je bijdrage € 60,-. Hierin zijn materialen als: reader, oefeningen in audio- en/of filmbestanden inbegrepen.

De volgende cyclus zal in het najaar plaatsvinden. Hiervoor bedraagt de bijdrage € 80,-.

Aantal deelnemers

Het aantal deelnemers is beperkt tot 10 personen.

Data en tijden

25 juli - 15 aug. - 5 sept. - 10 okt. van 10.00 uur tot 12.00 uur.

Vooral in Nepal en Tibet bevinden zich stoepa's (boeddhistisch bouwwerken) waarop heldere boeddha ogen zijn aangebracht. Een symbolische weergave van de Boeddha tegelijkertijd vanuit vier windrichtingen helder en met compassie ziet wat er gaande is.

Door deze symboliek te onderzoeken in combinatie met andere wijsheden vanuit de boeddhistische psychologie, en deze op onszelf te betrekken, kunnen we inzichten krijgen in de mate van onze vertroebelde blik op onszelf anderen en de wereld.