Rikkie Postema is geregistreerd counseller/coach, mindfulness- trainer & therapeut, meditatie- yoga docent, Rebalancer.

In 2000 startte zij haar eigen praktijk. Daarvoor was ze als docent en intervisie begeleider betrokken bij een psychosociale opleiding en werkte als management assistente.   

Vanuit interesse en studies gebaseerd op Westerse psychologie, in combinatie met Oosterse visies heeft zij haar eigen stijl ontwikkeld.

Hieruit zijn diverse bij- en nascholingsprogramma's voor professionals uit ontstaan. Een aantal van deze nascholingen worden gefaciliteerd door het bijscholingsinstituut voor therapeuten (BivT).


Naast haar belangstelling voor menselijke beweegredenen waaruit gedacht en gehandeld wordt tekent en schildert ze symbolische en methaforische beelden, waaronder mandala's. Ook hierin geeft ze regelmatig workshops en wordt tekenen soms als hulpmiddel ingezet bij een persoonlijk coachtraject. Op haar website 'helende cirkels' staat informatie over deze tekenvorm.

In 2011 werd het door haar geschreven boek "Mindful Coachen" door uitgeverij Ten Have uitgegeven. In Nederland is dit het eerste boek wat coaching en mindfulness samen bracht.