Over wat spiritualiteit is zijn veel geldende opvattingen en overtuigingen. Iedereen heeft wel een idee over wat spiritualiteit inhoudt. Rikkie Postema heeft ook een idee over de betekenis van spiritualiteit, wat onderstaand is weergegeven. Zij wijst er eveneens op dat niets absoluut is, dat verschillende dingen naast elkaar kunnen bestaan, zoals een religie en een opvatting die een betreffende religie niet onderschrijft. En het belangrijkste is het verschil is in 'geloven in' en de 'ervaring'. Zie onderstaande citaat uit het boek 'Verhelderend Inzicht' van Rikkie Postema.


'Alleen door zelfonderzoek kan kennis ombuigen in een verinnerlijkte wijsheid, in tegenstelling tot ‘iets’ geloven, wat inhoudt dat je ‘iets’ van buitenaf haalt wat je niet hoeft te onderzoeken. Je kunt alleen iets 'écht weten' wanneer iets tot een ervaring heeft geleid. Een verinnerlijking, of ‘realisatie’, waardoor je iets naar buiten toe tot uiting kunt brengen. Zonder verinnerlijking blijven woorden slechts een idee in de mind. Desondanks kan dat best een mooi idee zijn waar je volledig mee kunt instemmen. Zolang het echter op een cognitief niveau blijft hangen zal het je niet naar een beleving en realisatie brengen.'


M editatie vo rmt een rode draad in het werk en het privéleven van Rikkie. Meditatie is zelfreflecie waarbij zichtbaar en voelbaar wordt wat voor het brein verborgen blijft.

SPIRITUALITEIT

ADISAT beschouwt spiritualiteit als een zelfonderzoek naar de zin van het leven. Naar dat wat belangrijk is en zijn in het hier en nu. Kijken, luisteren en voelen zonder een oordeel. Overtuigingen en conditioneringen onderzoeken op waarheid, loslaten waar we geen invloed op hebben en steeds weer terug naar zelfreflexie.


HOE WE WAARNEMEN

We kunnen onszelf, de wereld en anderen vanuit een negatieve blik of vanuit een positieve blik benaderen. De wereld bestaat uit beiden. We hoeven het leed wat we hebben en het onrecht wat mensen elkaar aandoen niet te ontkennen.
Anderzijds hoeven we de wereld en onszelf niet rooskleuriger voor te stellen dan het is. Het is belangrijk om te zien hoe het werkelijk is.


lICHAAMSBEWUSTZIJN

Het lichaam bevat energiestromen die we niet kunnen zien, maar wel kunnen ervaren als ruimte, tinteling, spanning en als stroming. Deze energieen kunnen een spiegel en een gids zijn. Meer contact met die energieen helpt bij onze ontwikkeling.


Het aanbod van ADISAT is gebaseerd op universele wijsheden vanuit Oosterse bronnen.