Het is van belang om te weten dat scholingskosten vergoed worden als bedrijfskosten.Als professional is het belangrijk, en vaak ook leuk, om jezelf te blijven ontwikkelen. Door bij- en nascholing, cursussen, trainingen en dergelijke. Maar kun je dat ook opgeven als zakelijke aftrekpost? Daar heerst nogal wat verwarring over die ik hier probeer te ontzenuwen.


Vanaf 2022 zijn de fiscale mogelijkheden van scholingskosten binnen de aangifte inkomstenbelasting vervallen. Hiervoor in de plaats is de STAP regeling gekomen. Of zich dat in 2023 gaat voortzetten is nog de vraag. Dus met de huidige regeling zijn opleidingskosten niet meer als zodanig aftrekbaar, maar wel als bedrijfskosten. Daar zitten wel wat haken en ogen aan die ik als volgt heb beschreven.

bedrijfskosten in relatie met bij- en nascholing

Een opleiding of nascholing kost veel geld. Mits je een scholing volgt voor je bedrijf/praktijk met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen of het op peil houden van je kennis, zijn de kosten aftrekbaar. Eveneens zijn reiskosten en verblijfs- en hotelkosten aftrekbaar.

Let op!

De scholingskosten zijn pas aftrekbaar als je een scholing volgt met het oog op het verwerven van een inkomen. Dus je moet een actief bedrijf of praktijk hebben.


Aan een van de twee onderstaande motivaties moet worden voldaan

Het verbeteren van de financieel-economische positie;
Het op peil houden of verbeteren van kennis of vaardigheden die de student nodig heeft voor het verwerven of behouden van inkomen.


Hiermee is in grote lijnen de mogelijkheid en voorwaarden om wat van je kosten terug te krijgen beschreven.


Bronvermelding en meer informatie