Inner Balance Touch - het lichaam toont ons wat we niet kunnen zeggen

Inner Balance Touch

Als we iemand troosten leggen we een hand op de rug of houden een hand vast. Als we nadenken wrijven we over ons voorhoofd. Op die manier gebruiken we vaak onbewust onze handen om te troosten en te verzachten.
We beogen met Inner Balance Touch niet te helen, troosten en/of te verzachten hoewel dat wel kan ontstaan.
Primair nodigen wij uit om contact te maken met de fysieke gevoelslagen, wat behulpzaam kan zijn wanneer een cliënt voornamelijk 'in het hoofd' zit of zichzelf vastzet door andere factoren.

Het innerlijk lichaam

Met inner Balance Touch wordt contact gemaakt met een innerlijk veld dat niet wordt ingenomen door de uiterlijke wereld of door mentale activiteit. Soms wordt dit contact bereikt door zachte aanraking en soms door meer stevigheid, druk, beweging of strekkingen. De kwaliteit van Inner Balance Touch hangt af van de mate van aandacht en aanwezigheid van zowel de behandelaar als de client.

Wat Inner Balance Touch toevoegt

De cliënt leert door de combinatie van aandachtige aanraking (boven de kleding), specifieke strekkingen, verbale interventies en bewust ademen hoe het lichaam spanning vastzet, welke emoties daarmee verbonden zijn en hoe spanning verwerkt wordt. Het meditatieve karakter van Inner Balance Touch verstevigt de aanwezigheid bij jezelf, je manier van werken en vergroting van je intuïtieve vermogen. Door de verbinding met jezelf kan een intense verbinding met de cliënt ontstaan. Deze nascholing voegt een verdiepende dimensie toe in je persoonlijke leven en in de begeleiding van anderen.

Opzet van de training

Het digitale leergedeelte, wat je voor de lesdagen ontvangt, omvat theorie en een aantal oefeningen(audiobestanden) ter voorbereiding van de lesdagen. Tijdens de twee lesdagen wordt vooral geoefend met technieken in combinatie met timing, afstemming, verbale interventies, de inbreng van intuïtieve ingevingen en de persoonlijke houding van de begeleider. De twee weken tussen de lesdagen geven de gelegenheid om in de praktijk te oefenen.

Algemene doelstellingen

Ons gevoel brengt ons dichter bij onszelf en het huidige moment dan onze gedachten, waardoor we effectiever met onze moeilijkheden om kunnen gaan. Inner Balance Touch is hierin een behulpzaam instrument. Deze nascholing brengt je:

  • inzicht in de doelstellingen, kaders en effectiviteit van Inner Balance Touch op zowel theoretisch niveau als door de persoonlijke gevoelservaring
  • vergroting van afgestemde aandacht in houding en aanraking
  • het gebruiken van toepassingsmogelijkheden van intuïtieve ingevingen in interventies en persoonlijke analyse
  • vaardigheid in zorgvuldige afgestemde toepassing van Inner Balance Touch in het proces van de cliënt.

Doelgroep

Psychologen, therapeuten, coaches, counsellors, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, artsen, hypnotherapeuten, regressietherapeuten en andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening.

Kijk op de agendapagina voor ingeplande trainingen.


Bij- en nascholing voor coaches, trainers, therapeuten en docenten


ADISAT Opleiding Mindful Coachen 
ADISAT MEDITATIEF COACHEN
ADISAT COACHWORKSHOPS