3 dagen thuisretraite met online life digitaal programma en begeleiding

Als je in retraite gaat dan betekent dit dat je jezelf afzondert. Meestal met een groep gelijkgestemden om gedurende de retraite aan spiritueel zelfonderzoek en beoefening te doen. Doorgaans in een hiervoor geschikte omgeving zoals een klooster of retraitecentrum, waar volledig of een deel van de tijd wordt doorgebracht in stilte en meditatie.

Deze retraite volg je in je eigen omgeving. Er zijn per dag drie life online contactmomenten.Een georganiseerde retraite helpt je om je dagelijkse leven even los te kunnen laten. Los van de gebruikelijke afleidingen als mobiele telefoon, computer, werk, afspraken en verplichtingen. Je wordt meer op jezelf teruggeworpen waardoor je meer contact met jezelf krijgt. Dat kan behulpzaam zijn bij levensvragen of om inzicht te krijgen in vastgeroeste patronen, gedachten en gedrag.

Tijdens de life online contactmomenten word je ondersteund in je persoonlijke retraite. Je ontvangt tips, oefeningen en bepaalde opdrachten. Je kunt je ervaringen met de groep of desgewenst persoonlijk delen in een telefoongesprek. Als volledige stilte niet mogelijk is vanwege gezinsomstandigheden kan je voor jezelf bepaalde tijden reserveren waar stilte wel mogelijk is.

Aangeraden wordt 's morgens, 's middags en 's avonds minimaal twee uur hiervoor te reserveren.