Door in het hier en nu te ontspannen, hoe dat moment ook is, wordt het leven authentieker


Mindfulness

Veel mensen hebben behoefte aan meer balans tussen "denken", een meer "lege geest” en "intuitief voelen". Mindfulness, yoga en meditatie kan hiertoe bijdragen. Alle drie methodes brengen je meer in het hier en nu.

Door te oefenen met concentratie en gerichte aandacht zal na verloop van tijd meer helderheid ontstaan op eigen functioneren en de invloed van gedachten hierop. Bovendien wordt je lichaam soepeler en gezonder.

Mindfulness van ADISAT

ADISAT verzorgt de traditionele MBSR-training en een variatie hierop waarin meer aandacht voor compassie is opgenomen. Daarnaast een scala van trainingen en workshops waarin de tradities vanuit Mindfulness centraal staan. 

Vereniging voor Mindfulness

Rikkie Postema staat  geregistreerd als Mindfulness trainer en -therapeut bij de Vereniging voor Mindfulness.