Zorg voor de mensen met beginnende dementie en hun mantelzorger(s).

TANDUM project

TANDUM is de afkorting van 'Training AaNdacht voor mensen met DEmentie en Mantelzorgers.

Na 2 jaar onderzoek is het TANDUM project gelanceerd. Het project werd uitgevoerd aan de Universiteit van Maastricht, met steun van Stichting Alzheimer Nederland en de Fred Foundation.

De 8-weekse mindfulness training is specifiek gericht op mensen met beginnende dementie en mantelzorgers.

Dementie

Dementie is een verzamelnaam voor zeker vijftig aandoeningen die een min of meer zelfde combinatie van symptomen vertoont. Bij het ouder worden is er een kans dat de opeenstapeling van schade in hersennetwerken maakt dat de hersenen hun normale functies niet meer uit kunnen voeren. De levensverwachting stijgt en daarmee ook het aantal mensen met dementie. In Nederland is in 2018 bij 270.000 mensen dementie vastgesteld. (bron: Alzheimer Nederland)


De eerste symptomen van dementie bestaan meestal uit het vergeten van recente gebeurtenissen en het zichzelf vaker herhalen. Ook kan de draad van een verhaal of gesprek worden kwijtgeraakt. Er ontstaat warrigheid en ook traagheid van begrip komt voor. Het wordt moeilijker om belangstelling voor activiteiten en voor andere mensen op te brengen. In een later stadium ontstaan problemen met de dagelijkse zelfhulp en zal er steeds meer hulp nodig zijn bij de dagelijkse bezigheden. Het proces kan grillig verlopen. Er zijn momenten waarop alles goed lijkt te gaan en plots gebeurt er iets onverwachts.

Mensen met dementie hebben baat bij regelmaat en structuur in het dagelijkse leven.

Mantelzorgers

Mensen in de directe omgeving ondervinden ingrijpende verandering in de relatie die men met iemand heeft met dementie. De directe zorg vraagt veel van partners, familieleden of vrienden.De grilligheid van het proces kan een mantelzorger verwarrend zijn en de acceptatie van wat er gaande is bemoeilijken. De gezondeheid van de mantelzorger kan door de stress die ontstaat ondermijnd worden en aanleiding geven tot somberheid en zelfs depressie.

Mindfulness voor mensen met beginnende dementie

Op het gebied van risicofactoren als hoge bloeddruk en verhoogd cholesterol heeft mindfulness gunstige resultaten laten zien bij mensen met dementie. Ook de doorbloeding van verschillende hersengebieden zijn beschreven. Er zijn zelfs positieve effecten gevonden op gebied van aandacht en geheugen.Recente overzichtsartikelen over dit onderwerp zijn van Berk (2018) en Marciniak (2014).

Miindfulness voor de mantelzorgers

Mantelzorgers van mensen met dementie staan voortdurend onder druk. Mindfulness verlicht de ervaring van stress en geeft een afname van depressieve gevoelens.

De trainer

Deze training wordt gegeven door Rikkie Postema. Zij is bevoegd deze training te geven door een geaccrediteerde registratie bij de Vereniging voor Mindfulness.

De training wordt op verzoek gegeven voor minimaal 8 deelnemers.