Systemisch Werk - Opstellingen

Ieder mens maakt deel uit van verschillende systemen zoals familie, werk, verenigingen en clubjes, vriendengroepen en zelfs de mensen in de straat waar je in woont.
Uitdagingen, knelpunten of problemen, zowel privé als op het werk, vinden vaak hun oorsprong in die systemen.

Het belangrijkste systeem waar je onderdeel van uitmaakt is je familie. De geschiedenis, de patronen, de cultuur en de eventuele religie en overtuigingen hebben invloed op wie je bent en hoe je functioneert.

In een coachtraject kunnen we op verschillende manieren een opstelling maken. Altijd in overleg en bij jouw passend. Je krijgt inzicht in hoe een systeem in elkaar zit. Hoe de verhoudingen zijn. Hoe jouw plek is in het systeem.

Helende interventies kunnen grote veranderingen met zich meebrengen in hoe je een situatie ervaart.

Het is lastig om uit te leggen hoe een opstelling precies werkt. Daarom is het beter het een keer te ervaren.