Erkende en geregistreerde nascholing
'KERNACHTIG COACHEN'


Veel mensen hebben een verlangen en zijn bereid om de aandacht naar binnen te brengen. Toch kunnen onverwachte weerstanden opduiken. Het hoofd gaat maar door in de constante gedachtestroom. Wat dan?


Deze scholing is bedoeld om in verbinding een brug te slaan naar de diepere lagen. De plekken waar verborgen thema's kunnen liggen.

Kernachtig Coachen

Kernachtig Coachen bestaat uit een meditatieve inquiry. Een krachtige manier waarmee je iemand begeleidt in zelfonderzoek, met als gevolg zelfkennis, (meer) bewustzijn en inzicht in diepere, vaak verborgen, lagen. In een inquiry wordt onderzocht wat zich in het innerlijk afspeelt rond een thema, een vraag of gevoelens.


Kernachtig Coachen is aanvullend en/of vervangend voor een cognitieve benadering wat vaak niet toereikend genoeg is om belemmeringen, die zich op een diepere laag bevinden, te ontdekken. In plaats van ‘praten over’ wordt contact gemaakt met het lichaam. Wanneer geluisterd kan worden naar de fysieke signalen, kan er iets in het bewustzijn verschuiven en andere perspectieven geven.

Op basis van een nieuwe ontdekking kan vanuit lichaamsgerichte aandacht een begin van heling en transformatie tot stand komen.


Kernachtig Coachen bestaat uit vier stappen die in een zogenaamde inquiry-cirkel zijn weergegeven. Dit geeft de begeleider/coach houvast en richting. De focus op ‘het object’ (het verhaal, de situatie, de frustratie een persoon enz.) wordt losgelaten. Met behulp van oefeningen wordt een beroep gedaan op fysieke signalen die weliswaar te maken hebben met ‘het object’ maar een andere energie vertegenwoordigen. Het is juist die energie die wanneer deze de ruimte krijgt, datgeen wat vastgezet is weer in beweging kan brengen.


De specifieke begeleidingsvorm creëert verbinding met gevoelens.

De vragen leiden tot een lichaamsgericht meditatief zelfonderzoek.

Een werkvorm waarin wordt uitgenodigd tot het doorvoelen en/of doorleven van de gevoelservaring.Doelstellingen

 • Inzicht en begrip van het effect van de methode.
 • Beschikken over de vaardigheden in het begeleiden van de inquiry-cirkel zoals dat is bedoeld.
 • Kennis van en vaardigheid in diverse technieken en vormen die in binnen de inquiry toegepast kunnen worden.
 • Inzicht in eigen patronen, overtuigingen, gedachtegang en gedrag.
 • Het geven van psycho-educatie binnen de context van de inquiri-cirkel.
 • Voeren van intakegesprekken, contra-indicatie(s) bepalen en evalueren.
 • Coach- counsellingsvaardigheden.

Doelgroep

De scholing is bedoeld voor coaches, psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, mindfulness-therapeuten en andere begeleiders uit de reguliere en complementaire hulpverlening.Studiemateriaal

Bij deze nascholing wordt als studiemateriaal en naslagwerk een syllabus geleverd.


Eindtoets

De eindtoets bestaat uit het schrijven van een eindverslag wat uiterlijk 3 weken voor de laatste opleiding dag wordt ingeleverd. Dit verslag wordt door de docent beoordeeld waarbij ook de observaties van de docent gedurende de opleiding meetellen voor het recht van ontvangst van het certificaat. Het verslag wordt tijdens een persoonlijk eindgespek doorgenomen.


Toelatingsnormen

 • Enige ervaring met mediatie.
 • Een basis vanuit eerder opgedane kennis en ervaring overeenkomstig de beroepsgroep.
 • Bereidheid om naar eigen patronen, gedachtegang en attitude te kijken.
 • Bereidheid en mogelijkheid om actief aan de opleidingsdagen deel te nemen.
 • Ervaring in het begeleiden van anderen en/of groepen vanuit de eigen beroepspraktijk en/of binnen organisaties.
 • Affiniteit met boeddhistische psychologie en -filosofie (voorkennis is niet nodig).

Duur en studie-uren (studiebelasting)

4 lesdagen met 24 effectieve contacturen. Tezamen met praktijkoefeningen en zelfstudie bestaat deze nascholing uit totaal 60 uur.


Data

15 april, 29 april, 20 mei, 17 juni van 10.00 - 17.00 uur in Zwolle
21 juli, 11 aug., 1 sept. 22 sept. van 10.00 - 17.00 uur in Zwolle


brochure

inhoudelijke informatie aan te vragen via onderstaande formulier

brochure Kernachtig coachen

beroepsverenigingen die deze nascholing waarderen en PE-punten toekennen

 • VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde)

 • VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

 • CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten)- 28.36 GRO punten
 • NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten)
 • NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg)
 • ABVC (Algemene Beroepsvereniging voor Counseling) - 24 PE punten
 • NWP (Beroepsvereniging voor natuurgeneeskundig werkende professionals) - 16 punten


Als je beroepsvereniging hier niet bij staat, neem contact met ze op met het verzoek om punten te verlenen. Sommige beroepsverenigingen zijn hiertoe bereid zoals:

 • SBLP (De Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie)VBAG

KTNO