Prettige emoties streven we na en onprettige willen we kwijt, voorkomen of oplossen. Toch kunnen we uit iedere onprettige emotie en frustratie een boodschap achterhalen. Dikwijls wordt het verhaal over de emotie eindeloos herhaald, waarvan de context kan verschillen, maar de grondslag hetzelfde is. De behoeftes tekenen zich af in de dieperliggende betekenis van de emoties. Door het verhaal los te laten kunnen we ‘werken’ aan meer vrijheid en tevredenheid. Of dat nu bestaat uit daadwerkelijk in actie komen of om aanvaarding van dat wat er is.

In vier stappen naar de kern, via een lichaamsgerichte meditatieve coachvorm


Kernachtig Coachen bestaat uit een meditatieve inquiry. Een krachtige manier waarmee je iemand begeleidt in zelfonderzoek, met als gevolg zelfkennis, (meer) bewustzijn en inzicht in diepere, vaak verborgen, lagen. In een inquiry wordt onderzocht wat zich in het innerlijk afspeelt rond een thema, een vraag of gevoelens.


Kernachtig Coachen is aanvullend en/of vervangend voor een cognitieve benadering wat vaak niet toereikend genoeg is om belemmeringen, die zich op een diepere laag bevinden, te ontdekken. In plaats van ‘praten over’ wordt contact gemaakt met het lichaam. Wanneer geluisterd kan worden naar de fysieke signalen, kan er iets in het bewustzijn verschuiven en andere perspectieven geven.

Op basis van een nieuwe ontdekking kan vanuit lichaamsgerichte aandacht een begin van heling en transformatie tot stand komen.Kernachtig Coachen bestaat uit vier stappen die in een zogenaamde inquiry-cirkel weergegeven. Dit geeft de begeleider/coach houvast en richting. De focus op ‘het object’ (het verhaal, de situatie, de frustratie een persoon enz.) wordt losgelaten. Met behulp van oefeningen wordt een beroep gedaan op fysieke signalen die weliswaar te maken hebben met ‘het object’ maar een andere energie vertegenwoordigen. Het is juist die energie die ruimte krijgt om dat wat vastgezet is weer in beweging te brengen.


Kenachtig Coachen raakt het fysieke, mentale en spirituele niveau.


Fysiek (energetisch)
Het innerlijk lichaam reageert op wat zich uiterlijk en in gedachten afspeelt. Energieën die resoneren in het lichaam en veel uitingsvormen kunnen vertonen als spanning, druk, tinteling, ruimte,
pijn, ruimte, of het gevoel geen contact te kunnen maken met bepaalde gebieden.

De manifestatie van innerlijke energie is een voelbaar levend veld wat kan uitdijen en krimpen. Het geeft boodschappen die soms voorbij het denkvermogen reiken.


Mentaal (bewustzijn)
Gedachten, gedrag en woorden hebben een grote invloed op functioneren en de essentie van wie we in werkelijkheid zijn. Het is van belang om te weten wat echt belangrijk is in plaats van wat we belangrijk maken vanuit conditioneringen en overtuigingen. Bewustzijn komt voort uit een samengaan van voelen en weten. Met Kernachtig Coachen kalmeren we mentale onrust waardoor in rust, stilte en aandacht een thema onderzocht kan worden.


Spiritueel
Spiritualiteit wordt door ADISAT gezien als een zelfonderzoek naar de essentie van wie we in werkelijkheid zijn waardoor het leven een diepere betekenis krijgt. Het gaat om het volgen van een middenweg waarbij het dualistische (het leven in de mallemolen) en het non-dualistische (de absolute realiteit) samensmelten. Je neemt met beide benen op de grond deel aan het bestaan terwijl je dat zoveel mogelijk vanuit je innerlijke essentie, je innerlijke waarden, vorm geeft.


Doelstellingen

  • Inzicht en begrip van het effect van de methode. .
  • Beschikken over de vaardigheden in het begeleiden van de inquiry-cirkel zoals dat is bedoeld.
  • Kennis van en vaardigheid in diverse technieken en vormen die in binnen de inquiry toegepast kunnen worden.
  • Inzicht in eigen patronen, overtuigingen, gedachtegang en gedrag.
  • Het geven van psycho-educatie binnen de context van de inquiri-cirkel.
  • Voeren van intakegesprekken, contra-indicatie(s) bepalen en evalueren.
  • Coach- counsellingsvaardigheden.


Duur en studie-uren

4 lesdagen met 24 effectieve contacturen. Tezamen met praktijkoefeningen en zelfstudie bestaat deze nascholing uit totaal 60 uur.


Data

  • 24 sept, 8 en 22 okt. en 26 nov. van 10.00 - 17.00 uur in Zwolle.
  • 7 en 21 okt., 18 nov. en 16 dec. van 10.00 - 17.00 uur in Zwolle

Doelgroep

De scholing is bedoeld voor coaches, psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening.


Inspiratiebron

De boeddhistische psychologie geeft inzichten en handvatten waarmee het nemen van eigen verantwoordelijkheid voor gemoedstoestanden wordt gestimuleerd.


Studiemateriaal

Bij deze nascholing wordt als studiemateriaal en naslagwerk een syllabus geleverd.Eindtoets

De eindtoets bestaat uit het schrijven van een eindverslag wat uiterlijk 3 weken voor de laatste opleiding dag wordt ingeleverd. Dit verslag wordt door de docent beoordeeld waarbij ook de observaties van de docent gedurende de opleiding meetellen voor het recht van ontvangst van het certificaat. Het verslag wordt tijdens een persoonlijk eindgespek doorgenomen.


Erkend door beroepsverening VBAG, VIV en CAT

Wil je deze nascholing doen maar is deze (nog) niet erkend door je beroepsvereniging? Neem dan contact op met je vereninging voor overleg. Vaak worden toch punten toegewezen.Deze nascholing is beoordeeld en erkend door GRO (Gat Register Opleidingen)

VBAG

KTNO