Een rode draad in je leven doorzie

Een rode draad in je leven is kan zijn oorsprong hebben bij een van je ouders of voorouders. Door een opstelling te doen maak je dit inzichtelijk en kun je de draad desgewenst doorknippen.


Een opstelling geeft:

  • een dieper inzicht in de aard en oorsprong van iets waar je dikwijls tegenaanloopt

  • brengt mogelijkheden in kaart die tot een gewenste situatie kunnen leiden.


Ervaar een opstelling. Dit kan zowel door het inbrengen van een vraag als de behulpzame bijdrage als representant. Een opstelling geeft een beeld van wat en wie in de onderstroom van een vraag, probleem, of moeilijkheid betrokken is.

Tijdens een opstellingendag krijgen vier personen de gelegenheid om een vraag in te brengen. Dit kan gaan over problemen binnen een relatie, een keuze maken waar je niet uitkomt, vragen rond inkomen, werk, gezondheid of andere thema’s.

Heb je niet direct een vraag, dan ben je welkom om als representant te assisteren. Dit betekent dat je gekozen kunt worden om in de opstelling iemand of iets te representeren die een rol speelt in de vraag van degene die de opstelling krijgt.

Als representant raakt de opstelling vaak een eigen thema zien. Dat maakt dat een opstelling voor zowel de vraagsteller als de representant een leerzame en bijzonder ervaring is.


De eerstvolgende opstellingendag is op 4 juni van 10.30 - 17.00 uur in Steenwijk.

Wil je wel een opstelling doen, maar niet in een groep? Opstellingenwerk is ook op individueel niveau mogelijk. In het aanmeldformulier kun je een keuze aangeven.