Aangeboren kwaliteiten als compassie en vriendelijkheid weer meer naar de voorgrond brengen.

Compassie

Binnen de boeddistische psychologie is het ontwikkelen van compassie een belangrijke beoefening. Dat behelst in eerste instantie compassie voor onszelf, waarin we zonder oordeel en helder kijken naar onze gedragingen, woorden en gedachten. Door hierbij stil te staan ontdekken we vaak dat onze gedragingen, woorden en gedachten niet behulpzaam zijn in het creeren van harmonie. Zowel met onszelf als met anderen.

Leven vanuit vriendelijkheid

Als we compassievol zijn dan benaderen we onszelf, anderen en de wereld met een open hart. We leven vanuit vriendelijkheid, maar weten goed onze eigen grenzen te bepalen en deze ook te bewaken en met anderen hierover te communiceren. Hoewel compassie een aangeboren kwaliteit is, zijn we hiervan vervreemd geraakt. Er wordt doorgaans weinig aandacht besteed aan compassie en we zien er de waarde niet van in.

Win-win situaties

Het ervaren van stress, wantrouwen ten opzichte van andeeren, jaloerzie en onvrede zullen verminderen wanneer we meer vaardig zijn in het in de praktijk brengen van compassie.

De Dalai Lama zegt: 'de eerste persoon die profiteert van jouw beoefening dat ben jij zelf. Of anderen er ook de vruchten van plukken hangt niet alleen van jouzelf af, maar van vele andere factoren. Maar als het om jezelf gaat, dan is het compassievol omgaan met anderen al genoeg om je beter te gaan voelen.'

Betere kwaliteit van leven

Wanneer we de kwaliteit van compassie weer meer gaan waarderen en onszelf trainen in het actief toepassen van compassie zal dat ons leven veranderen. We voelen onszelf beter. Er komt meer ruimte voor begrip voor anderen en we hebben minder vooropgezette oordelen over de ander.

Oefenen

Iedere oefening vraagt wat van je en als we beginnen met het oefenen in compassie zullen we, net als met mindfulness, onszelf steeds weer moeten herinneren aan het oefenen hiermee. Op den duur wordt het een eigenschap van je en wordt compassie en vriendelijkheid de normaalste zaak van de wereld. Die potentie hebben we allemaal.