Aangeboren kwaliteiten als compassie en vriendelijkheid weer meer naar de voorgrond brengen.

Leven vanuit vriendelijkheid

Als we compassievol zijn dan benaderen we onszelf, anderen en de wereld met een open hart. We leven vanuit vriendelijkheid, maar weten goed onze eigen grenzen te bepalen, deze te bewaken en zo nodig aan anderen kenbaar te maken. Hoewel compassie een aangeboren kwaliteit is, zijn we hiervan vervreemd geraakt. Compassie lijkt geen voorang te hebben in persoonlijke ontwikkeling en krijgt niet vanzelfsprekend de waardering die het verdient.

Win-win situaties

Toch is compassie voor meer levensaspecten van nut dan doorgaans gedacht wordt. Bijvoorbeeld bij het ervaren van stress, wantrouwen, jaloerzie en onvrede. Deze ongemakkelijkheden zullen verminderen wanneer we meer vaardig zijn in het in de praktijk brengen van compassie.

De Dalai Lama zegt: 'de eerste persoon die profiteert van jouw beoefening dat ben jij zelf. Of anderen er ook de vruchten van plukken hangt niet alleen van jezelf af, maar van vele andere factoren. Maar als het om jezelf gaat, dan is het compassievol omgaan met anderen al genoeg om je beter te gaan voelen.'

Betere kwaliteit van leven

Wanneer we de kwaliteit van compassie weer meer gaan waarderen en onszelf trainen in het actief toepassen van compassie zal dat ons leven veranderen. We voelen onszelf beter. Er komt meer ruimte voor begrip voor anderen en we hebben minder vooropgezette oordelen over de ander.

Oefenen

Iedere ontwikkeling vraagt wat van je voordat je het optimale effect kunt ervaren. En als we beginnen met het oefenen in compassie zullen we, net als met mindfulness, onszelf steeds weer moeten herinneren aan het oefenen hiermee. Op den duur wordt het een eigenschap van je en wordt compassie en vriendelijkheid de normaalste zaak van de wereld. Die potentie hebben we allemaal.

Verbinding met jezelf

Hoewel vaak gedacht wordt dat compassie gaat over hoe je met anderen omgaat, gaat het in essentie om het compassie hebben met jezelf. Dit is iets anders dan altijd doen wat je zelf wilt onder het mom van 'ik leef maar een keer'. Met compassie kom je op een diepere laag in verbinding met jezelf. Je gaat de relatie met jezelf aan. Compassie voor jezelf straalt als vanzelf uit naar anderen.