Ik hoop dat je even tijd wilt en kunt maken voor het invullen van het evaluatieformulier. Het helpt mij om waar eventuele knelpunten zich voor hebben gedaan hier in het vervolg rekening mee te houden en eventueel te verbeteren.

  • Laat de vragen die je niet kunt beantwoorden leeg.
  • Wees zo eerlijk mogelijk.
  • Juist de op- en aanmerkingen zijn van harte welkom.

Bij voorbaat dank en hartelijke groet,
ADISAT - Rikkie Postema

Evaluatieformulier Coaching/Counselling