Naam
E-mail
Vul hier de activiteit in  *
Voldeed de activiteit wel of niet aan je verwachtingen? Wil je dat s.v.p. toelichten?
Wat vond je van de duur van de activiteit?
Hoe heb je de begeleiding ervaren?
Wat vond je van het cursusmateriaal (indien van toepassing).
Heb je wel of geen bezwaar dat je review op de site van ADISAT geplaatst wordt?
Mag je voornaam wel of niet bij de review geplaats worden (indien van toepassing).
Andere op- of aanmerkingen.