Rikkie Postema (1957)
Als trainer, docent en intervisie begeleider was zij betrokken bij een psychosociale opleiding. Vanaf 2000 werkt zij vanuit haar eigen praktijk voor coaching, counselling en training.

Bij- en nascholing voor professionals
Zij ontwikkelde bij- en na-scholingsprogramma's voor professionals waaronder de opleiding Mindful Coachen.

Samenwerking
Als docent werkt ze samen met het BivT (bijscholingsinstituut voor Therapeuten).

Rikkie heeft zowel vanuit Westerse als Oosterse visies een scala aan opleidingen en scholing gevolgd om haar aanbod genuanceerd te professionaliseren en te specialiseren.


Boek Mindful Coachen
In 2011 werd het door haar geschreven boek "Mindful Coachen" door uitgeverij Ten Have uitgegeven. In Nederland het eerste boek wat coaching en mindfulness samen bracht.