Spiritualiteit heeft in de breedste zin te maken met zaken die de geest (Latijn spiritus) betreffen.

Spiritualiteit

Veel mensen hebben het verlangen meer contact te maken met het spirituele. Hoe dat vorm gegeven wordt is voor iedereen verschillend. 

ADISAT beschouwt spiritualiteit als een zelfonderzoek naar de zin van het leven. Naar dat wat belangrijk is in het hier en nu. Kijken, luisteren en voelen zonder een oordeel. Overtuigingen en conditioneringen onderzoeken op waarheid, loslaten waar we geen invloed op hebben en contemplatie. 

Hoe we kijken

We kunnen onszelf, de wereld en anderen vanuit een negatieve blik of vanuit een positieve blik benaderen. De wereld bestaat uit beiden. We hoeven het leed wat we hebben en het onrecht wat mensen elkaar aandoen niet te ontkennen.
Anderzijds hoeven we de wereld en onszelf niet rooskleuriger voor te stellen dan het is. Het is belangrijk om te zien hoe het werkelijk is.

Spirituele ontwikkeling gaat over het intelligent gebruik maken van de capaciteit van de geest. Dit wordt wijsheid genoemd.

Lichaamsbewustzijn

Het lichaam bevat energiestromen die we niet kunnen zien, maar wel kunnen waarnemen. Deze energieen kunnen een spiegel en een gids zijn. Door meer contact te krijgen met die energieen hebben we iets in handen wat helpt bij onze ontwikkeling.

Spirituele vaardigheden

Spirituele vaardigheid betekent: helder, scherp, down to earth zien zoals de dingen zijn. Besef van de samenhang van alles. Inzien wat oorzaken en gevolgen zijn en hier de verantwoordelijkheid voor nemen.