Wanneer is Kernachtig wel of niet behulpzaam


De bij- en nascholingen vanuit de Coachwerkplaats van ADISAT zijn bedoeld voor professionals die als hulpverlener, therapeut en/of coach werken op basis van eerder opgedane scholing, kennis en ervaring, om professioneel, deskundig en verantwoord te werk te gaan.


De hulpvragen waar de nascholing bij aansluit hebben betrekking op problemen rondom gezin, werk, relatie(s), sociale omgeving en problemen met zelfvertrouwen en draagkracht. Met de methode(s) uit de nascholingen kan de professional een client/groep ondersteunen in het krijgen van inzicht, zingeving en wat en hoe een eventueel vervolgtraject kan zijn.

De professional begeleidt cliënten en deelnemers aan groepen die autonoom kunnen functioneren en bij machte zijn om keuzes en beslissingen voor zichzelf te maken. Zij zijn in staat om zo nodig veranderingen in hun leven aan te brengen. Afgestemd om eigen normen en waarden.


Je werkt uitsluitende met clienten/deelnemers die passen bij de nascholing. Dat wil zeggen dat je doelgroep bestaat uit mensen die beschikken over een gezonde emotionele basis. Dit betekent dat de nascholing niet geschikt is als behandeling bij angststoornissen (paniek, angst, sociale fobie) bipolaire en overige stemmingsstoornissen. Kortom, de psychische stoornissen zoals ze in DSM-5 beschreven zijn en andere problemen die wijzen op een psychische stoornis en/of aandoening. Overigens stelt de professional waar de nascholing voor bedoeld is hiervoor geen diagnose.


Een zorgvuldig intakegesprek en/of -formulier moet uit kunnen wijzen of de methode(s) uit de nascholing(en) behulpzaam kunnen zijn.