Leerdoelen, leergebieden en thema’s


Leerdoelen

Inzicht, begrip en de ervaring van het effect van frequente meditatiebeoefening op lichaam en geest.
Vaardig zijn om als meditatieleraar les te geven aan groepen en/of bij persoonlijke begeleiding.
Bekendheid en ervaring in diverse meditatietechnieken en meditatievormen.
Vaardig zijn om aanvullende en complementerende methodieken als gronding, ademhalingsoefeningen, mantra’s, meditatief bewegen, lichaamsbewustzijnsoefeningen, inzicht gevende oefeningen en introspectie oefeningen te onderwijzen aan anderen.
Inzicht in eigen patronen, overtuigingen, gedachtegang en gedrag.
De lesstof vanuit de boeddhistische psychologie en -filosofie begrijpen en kunnen verwoorden.
Begeleiding van meditatie in samenhang met coaching/inquiry
Het zelf kunnen maken van programma’s t.b.v. bijeenkomsten, trainingen, lessen, retraites inclusief intakegesprekken voeren en contra-indicaties bepalen.Boeddhistische psychologie, -filosofie en Advaita Vedanta


Tijdens de opleidingsdagen en retraites wordt minimaal één teaching gegeven over boeddhistische psychologie, -filosofie, of Advaita Vedanta. Boeddhistische psychologie houdt zich o.a. bezig met de oorzaak van universeel leed. Dit in tegenstelling tot de westerse psychologie, dat meer kijkt naar de problematiek wat uit het verleden is ontstaan. Meditatie geeft helderheid waardoor herkenning en erkennen van oorzaken en effecten ontstaat. Door hierin te ontspannen kan dat leiden tot:


Inzichten die een ander en bevrijdender perspectief geven
Het vergroten van draagkracht of de opheffing van leed
Acceptatie en draagkracht
Zelfbewustzijn en vertrouwen.


De teachings zijn ontdaan van eventuele religieuze en rituele aspecten. Primair zijn de teachings bedoeld voor de persoonlijke- en spirituele ontwikkeling van jezelf. Desgewenst kunnen onderdelen vanuit deze kennis worden overgebracht op anderen in trainingen en/of individuele begeleiding.


Thema's

Basisprincipes uit de boeddhistische filosofie en meditatie
Identiteit en verwarring
Fasen in Samatha meditatie
Twee actieve realiteiten
Brein, bewustzijn en meditatie
De as van het Levenswiel
Meditatie in samenhang met coaching vanuit boeddhistisch oogpunt
Oorzaak en gevolg
Bestaanswerelden en contra-indicaties
ZIJN’s kwaliteiten


De overdracht van deze thema's is mondeling in combinatie met praktische oefeningen.


Leergebieden

Meditaties

Samatha meditatie (kalmte meditatie)
Vipassana meditatie (analytische meditatie)
Visualisatie (geleide meditatie)
Compassie meditatie
Loopmeditatie
Meditatie in beweging
Korte mindfulness meditatie
Ademwerk
Grondingsoefeningen
Meditaties op thema's
Mantra’s


Begeleiding (coaching) op basis van inquiry


Als je meditatiecursussen of -trainingen gaat geven kunnen zich situaties en omstandigheden voordoen waar de docent, zo nodig en gewenst, maar beter op kan reageren. Hoewel de opleiding niet direct een coachopleiding is, wordt ruim aandacht besteedt aan inquiry, een krachtige meditatieve begeleidings- coachvorm. Inquiry kan zowel in groepsverband als individueel ingezet worden.

meer over inquiry


Neurowetenschap binnen de context van meditatie


Het is vanuit de neurowetenschap gebleken dat neurale structuren kunnen veranderen al naar gelang we frequent aandacht aan iets besteden. In deze les wordt uitleg gegeven over de invloed van meditatie op het brein en wat veranderingen in neurale structuren teweegbrengen.bestel hier de
BROCHURE
met uitgebreide informatie over de
opleiding meditatiedocent
Erkend door:

NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten)


CAT (Collectief Alternatief Therapeuten)


KTNO (Stichting Kwaliteit en Toetsing Natuurgerichte Opleidingen)