Mindfulness, een cadeau wat in de zeventiger jaren vanuit een oude traditie in het westen is geïntroduceer.


Het hoeft geen betoog meer. De meeste mensen weten dat mindfulness een manier is om in het hier en nu te zijn.


ADISAT biedt de traditionele MBSR-training en varianten hierop aan, waarbij de basisbegrippen van mindfulness in ere gehouden worden.

Enkele voorbeeden van deze varianten zijn:


  • Mindfulness special van 1 dagdeel.
  • Mindfulness training van 6 bijeenkomsten
  • Mindfulness en compassie, een training van 3 dagdelen.
  • Mindful communiceren, een workshop van 1 dagdeel.

Deze workshops motiveren en inspireren om mindfulness (weer) regelmatig te beoefenen.