• Je wilt nieuwe dingen leren, ontdekkingen doen, jezelf toerusten met tools waarmee je zowel jezelf als anderen verrijkt.

  • Je wilt er voor gaan want het leven is te kostbaar om zo tussen je vingers door te laten glippen.

  • Je wilt betekenis geven aan je leven. En het liefst ook betekenis geven aan het leven van anderen.

  • Je streeft naar het verdiepen van kwaliteiten als compassie, tevredenheid en helderheid.

  • Je wilt de wijsheid vanuit het je hart een grotere waarde geven dan intellect uit het hoofd.

 

 

MEDITATIESCHOOL

van een beroepsopleiding tot meditatiedocent tot trainingen en workshops

Het woord 'meditatieschool' zegt al dat je hier terecht kunt voor diverse scholingen en trainingen waarbij je leert mediteren en/of je meditaties verdiept en/of andere meditatievormen kunt leren. De hoofdactiviteit bestaat uit een geregistreerde opleiding tot meditatiedocent. In deze opleiding leer je ook een coachmethode om mensen die moeilijkheden ondervinden bij het mediteren te begeleiden.

COACHWERKPLAATS

beroepsgerichte trainingen voor professionals

 

Korte en langere nascholingen waarin meditatie en meditatieve methodieken een rode draad vormen. Je leert vaardigheden en doet kennis op. Je ontdekt blinde vlekken en valkuilen en hoe die om te buigen.

WORKSHOPS  -  RETRAITES  -  SPECIALS

open inschrijving voor belangstellenden

 

Workshops, specials en retraites voor wie in meditatie, oosterse wijsheden, meditatie en yoga geïnteresseerd is.

spirituele opleiding

Het werk van ADISAT heeft zich uitgekristaliseerd in de drie speerpunten
meditatief, ZIJN's georiënteerd en inzicht gevend.
Deze drie onderdelen komen in alle activiteiten in meer of mindere mate naar voren.