Zen is:
je met het leven voortbewegen zonder poging de stroom te remmen en te onderbreken.’
Alan Watts

 

 

Mentale druk verminderen


Je kunt jezelf, de wereld en anderen vanuit een negatieve blik of vanuit een positieve blik benaderen. De wereld bestaat uit beiden. We hoeven het leed wat er is en het onrecht wat mensen elkaar aandoen niet te ontkennen. Anderzijds hoef je de wereld en jezelf niet rooskleuriger voor te stellen dan het is.
     Het ervaren van welzijn, maar ook de ervaring van onvrede is altijd in relatie met de omgeving. Een samenspel van de eigen innerlijke energieen en die van de mensen om je heen. Bij vrienden die je zelf hebt gekozen voel je je prettig. Bij een collega die er andere waarden en normen op nahoudt voel je je minder op je gemak.  


     Ieder mens streeft naar een goed leven, een gevoel van vrijheid en geluk. Je wilt iemand om van te houden en iemand die van jou houdt. Je wilt ruimte om te kunnen doen en laten wat je zelf wilt. Genoeg geld, een gezond, en liefst mooi lichaam, prettige relaties en alles wat een goed gevoel geeft. Dit maakt je tevreden.       
     Ontevredenheid veroorzaakt mentale druk. Evenals zorgen, gevoelens van minderwaardigheid, tekortkoming, angsten en een scala aan andere gevoelens en emoties. De lijst van verstrikking veroorzakende onderwerpen is groot. Talloze gedachten die ons weerhouden het leven volledig te leven. Normaliter bieden we weerstand tegen wat we niet willen, waarmee de mentale druk alleen maar aangevuld wordt met gedachten over het verleden of toekomst.
    

Door (zelf)onderzoek naar hoe de het werkt dat we in onze innerlijke rust verstoord worden komen we een laagje dieper. Daarmee gepaard gaat het besef dat niet een situatie op zich, of een persoon op zich, je van stuk brengt, maar dat het iets anders is wat je ontwricht. Wanneer we in de automatische weerstand blijven komt dat inzicht doorgaans niet. Dan verzanden we in automatische reacties en projecties op situaties en/of personen die we als schuldenaar aanwijzen. Hiermee denken we controle over de levensloop te houden, wat niet of nauwelijks voor duurzame tevredenheid zorgt. De rivier stroomt nu eenmaal zoals hij stroomt.


     En ja, soms is de rivier zo woest dat hij buiten zijn oevers treedt. Andere momenten sijpelt er een dun stroompje door een grotendeels droog liggende rivierbedding. Door tegen de stroom in te gaan menen we tevergeefs in beter vaarwater terecht te komen. Wie echter lang tegen de stroom in ploetert raakt uitgeput met het risico te verdrinken. In de tussentijd vervolgt de rivier zijn natuurlijke weg en gaat alles door zoals het gaat.


     Controle veroorzaakt spanning. Als je gespannen bent, een andere situatie wilt dan hoe die is, op een andere plek wilt zijn dan waar je bent, snij je de natuurlijke stroom met het leven af. Er is een conflict tussen wat buiten je is en wat er in je is. Je scheidt jezelf af waardoor het ontbreekt aan aanwezigheid.
     Hoe kan je dan de juiste stappen zetten? Je geeft het ego de regie in handen. Je kunt kijken, goed kijken en voelen om te zien en te ervaren dat de dingen precies zo zijn zoals ze zijn.

 

Meditatie is een manier om volledig in het hier en nu te zijn en te aanvaarden wat er is. Dat geeft iets minder mentale druk.

 

Rikkie Postema