nascholing kernachtig coachen

De uitdaging van een kernachtige begeleidingsvorm ligt in het vermogen om in een staat van 'niet-weten' te verkeren en deze staat te gebruiken als middel voor verdieping. Hoewel dit op het eerste gezicht tegenstrijdig lijkt, kan deze benadering juist helpen om diepere, vaak verborgen aspecten van het innerlijke zelf te verkennen en begrijpen. Het coach-proces kenmerkt zich door het zakken van de cognitie naar intuitie en gevoel.

 

ZIJN's gerichte coachvorm

 

Deze benadering staat ook wel bekend als een 'ZIJN's gerichte coachvorm'. We gaan naar een diepere laag van een ervaring. We gebruiken hierbij meditatieve inquiry. Een manier van zelfonderzoek om individuen te begeleiden bij zelfonderzoek, resulterend in zelfkennis, verhoogd bewustzijn, en inzicht in diepere lagen. Tijdens een inquiry-sessie wordt onderzocht wat er zich innerlijk afspeelt met betrekking tot een specifiek thema, een vraag, of gevoelens.

 

Vervanging en/of aanvulling

 

Kernachtig Coachen kan dienen als aanvulling op, of vervanging van, een meer cognitieve benadering wanneer deze niet voldoende is om

verder te komen in het ontwikkelingsproces.

In plaats van alleen te 'praten over' problemen en/of het aanreiken van perspectieven, wordt actief contact gemaakt met innerlijke beleving van de persoon. Door aandacht te schenken aan fysieke signalen en gewaarwordingen, kan er een verschuiving plaatsvinden in het bewustzijn, waardoor vanuit de persoon zelf nieuwe perspectieven en inzichten kunnen ontstaan.

 

Inquiry cirkel

 

Het proces wordt ondersteund door de 'inquiry-cirkel', een model dat richting geeft aan het coaching-proces.  Hiemee wordt voorkomen in 'het verhaal' te schieten, met gevaar af te dwalen waar het in essentie om gaat. Het model is geen doel op zich maar een hulpmiddel het coachproces binnen de belangrijkste kaders te houden.

De nascholing is geregistreerd bij het KTNO en door diverse beroepsverenigingen geaccrediteerd. Waaronder:

NFG - ABVC - VBAG - VIV - NVST

 

Meer informatie staat in de brochure. Bestel via onderstaande invulformulier.

 

Naam *
E-mail *

Leerdoelen

 

  • Inzicht en begrip van het effect van Kerngericht Coachen.

  • Het ervaren van gevoelens en gedachten die de methode op gang brengt.

  • Vaardig zijn om de inquiry-cirkel uit te leggen, te begeleiden en te evalueren.

  • Bekendheid en ervaring in de technieken en vormen die binnen de inquiry toegepast kunnen worden.

  • Ethische aspecten ten opzichte van Kerngericht Coachen.

  • Specifieke inquiry vaardigheden inzetten.

  • Inzicht in eigen patronen, overtuigingen, gedachtegang en gedrag.

 

 

De nascholing bestaat uit 4 lesdagen. Eerstvolgende nascholing Kerngericht Coachen start op 3 mei.