nascholing kernachtig coachen

 ORIENTATIE - INTEGRATIE - TRANSFORMATIE
een weg naar meer tevredenheid, kalmte, helderheid en (zelf)compassie

De uitdaging van een kernachtige begeleidingsvorm is om in een 'niet-weten' te zijn en dit te gebruiken voor verdieping. Hoewel dit tegenstrijdig klinkt kan deze houding dieper gelegen lagen bereikbaar maken. 

 

ZIJN's gerichte coachvorm

 

Bij kernachtig Coachen maak je gebruik van meditatieve inquiry. Een krachtige manier waarmee je iemand begeleidt in zelfonderzoek, met als gevolg zelfkennis, (meer) bewustzijn en inzicht in diepere, vaak verborgen, lagen. In een inquiry wordt onderzocht wat zich in het innerlijk afspeelt rond een thema, een vraag of gevoelens.

 

 

Kernachtig Coachen is aanvullend en/of vervangend voor een cognitieve benadering als dit niet toereikend genoeg is om belemmeringen, die zich op een diepere laag bevinden, te ontdekken. In plaats van ‘praten over’ wordt contact gemaakt met het lichaam. Wanneer geluisterd kan worden naar de fysieke signalen, kan er iets in het bewustzijn verschuiven en andere perspectieven geven.

 

 

Op basis van een nieuwe ontdekking kan vanuit lichaamsgerichte aandacht een begin van heling en transformatie tot stand komen.

 

 

De begeleiding wordt ondersteund door de inquiry-cirkel. Een model wat richting geeft aan het coach-proces, met lichaamsgerichte interventies.

De nascholing is geregistreerd bij het KTNO en door diverse beroepsverenigingen geaccrediteerd. Waaronder:

NFG - ABVC - VBAG - VIV - NVST

 

Meer informatie staat in de brochure. Bestel via onderstaande invulformulier.

 

Naam
E-mail

Leerdoelen

 

  • Inzicht en begrip van het effect van Kerngericht Coachen.

  • Het ervaren van gevoelens en gedachten die de methode op gang brengt.

  • Vaardig zijn om de inquiry-cirkel uit te leggen, te begeleiden en te evalueren.

  • Bekendheid en ervaring in de technieken en vormen die binnen de inquiry toegepast kunnen worden.

  • Ethische aspecten ten opzichte van Kerngericht Coachen.

  • Specifieke inquiry vaardigheden inzetten.

  • Inzicht in eigen patronen, overtuigingen, gedachtegang en gedrag.

 

 

De nascholing bestaat uit 4 lesdagen, verdeeld over ongeveer 3 maanden.