Gevoelens van boosheid, weerstand, uitzonderlijke sympathie of fantasieen ten aanzien van een persoon in een professionele setting kan ten grondslag liggen aan overdracht.


De 2-daagse nascholing 'Overdracht en Tegenoverdracht' gaat in essentie over hoe je de relatie begeleider/cliënt zuiver houdt. Tijdens de nascholing ga je voelen wat je op cognitief niveau wel weet.


De kern van deze nascholing bestaat uit het krijgen van inzicht en herkenning van overdracht situaties van zowel jezelf als die van de ander. En wanneer het duidelijk is, of een vermoeden bestaat dat overdracht aan de orde is, hier adequaat mee om te gaan.


Voor iedereen die een professionele vertrouwensrelatie heeft met mensen (trainers, coaches, therapeuten enzovoort) is het van essentieel belang om zich bewust te zijn van de gevoelens ten opzichte van een ander en welke invloed dat heeft. Andersom is eveneens van belang. Dat de begeleider aanvoelt welke gevoelens een ander kan hebben ten opzichte van hem/haar. Als dat wederzijdse prettige gevoelens zijn, willen we dat graag zo houden. Vaak voorbijgaand aan wat zich nu werkelijk voordoet. Het is altijd de moeite waard om de eigen gevoelens onder de loep te nemen en de gevoelens van de ander in een professionele setting te checken.Leergebieden van deze nascholing


Het fenomeen ‘Overdracht en Tegenoverdracht’ te begrijpen en te doorzien.
Hoe je overdrachtsituaties herkent. Van zowel jezelf als de ander.
Hoe je adequaat omgaat met de overdracht van zowel jezelf als die van de ander.
Inzicht in eigen patronen, overtuigingen, gedachtegang en gedrag waar overdracht aan ten grondslag kan liggen.
Het aannemen van een neutrale professionele houding als er sprake is van overdracht.
Bespreekbaar maken van overdracht.
Besluiten hoe verder met een begeleidingstraject om te gaan in geval van overdracht.


Overdracht en Tegenoverdracht

Overdracht en tegenoverdracht ontstaat uit (onbewuste) herkenning uit het verleden en speelt een belangrijke rol binnen professionele vertrouwensrelaties. Eenmaal in de overdracht en/of tegenoverdracht vertroebelt dit de relatie. Vroeg of laat komt er een omslagpunt waardoor emoties en gedachten de relatie beschadigen. Dit is voor een cliënt niet behulpzaam in zijn/haar proces. Voor de begeleider kan het zelfs schade in zijn/haar reputatie opleveren.


Er is sprake van overdracht wanneer gevoelens, driften, houdingen, fantasieën en weerstanden ten aanzien van een persoon optreden. Bijvoorbeeld als de begeleider uitzonderlijke symphatie of weerzin bij een cliënt ervaart. In dat geval wordt in het heden iets geprojecteerd op die persoon die niet werkelijk het object van deze gevoelens en emotionele reacties is. Beelden en emoties worden van de ene op de andere situatie overdragen.


Andersom kan natuurlijk ook. Bijvoorbeeld als de client een onevenredige boosheid ervaart in het contact met de begeleider.


Doelgroep

De scholing is geschikt voor coaches, psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening. In principe is deze scholing geschikt voor iedereen die met mensen werkt. Dus ook trainers en docenten.

Affiniteit met meditatie en lichaamsgericht zelfonderzoek is een pre.


Duur en studie-uren (studiebelasting)

De nascholing bestaat uit 2 lesdagen. Het totale aantal studie-uren bestaat uit 13 uur klassikaal en 3 uur huiswerk.


Data

29 oktober en 12 november in Zwolle.

17 en 31 jan. in Zwolle.

3 febr. en 17 febr. in Zwolle.


Studiemateriaal

Bij deze nascholing wordt een syllabus als studiemateriaal en naslagwerk geleverd.Deze scholing wordt door de volgende beroepsverenigingen gewaardeerd

  • VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde)
  • NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten)
  • VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)
  • CAT(Collectief Alternatieve Therapeuten)


Wil je deze nascholing doen maar is deze (nog) niet erkend door je beroepsvereniging? Neem dan contact op met je vereninging. Mogelijk wordt na overleg punten toegewezen.brochure 'overdracht en tegenoverdracht'