Gevoelens van boosheid, weerstand, uitzonderlijke sympathie of fantasieen ten aanzien van een persoon in een professionele setting kan ten grondslag liggen aan overdracht.

Overdracht ontstaat uit (onbewuste) herkenning uit het verleden. Doordat deze gevoelens gebaseerd zijn op een verleden vertroebelt dit de relatie in het hier en nu. Vroeg of laat komt er een omslagpunt waardoor emoties en gedachten de relatie beschadigen. Dit is voor een cliënt niet behulpzaam in zijn/haar proces. Voor de begeleider kan het zelfs schade in zijn/haar reputatie opleveren.


De 2-daagse nascholing 'Overdracht en Tegenoverdracht' gaat in essentie over hoe je de relatie begeleider/cliënt zuiver houdt. Tijdens de nascholing ga je voelen wat je op cognitief niveau wel weet.


Overdracht komt met name voor binnen relaties waarin sprake is van een hiërarchie zoals therapeut/cliënt, trainer/deelnemer, docent/leerling, ouder/kind enz.. Binnen dergelijke relaties doen zich allerlei gevoelens voor. Dit kunnen gevoelens van affectie en bewondering zijn, maar ook boosheid, weerstand en afhankelijkheid kan voorkomen. Het zijn gevoelens die ontstaan vanuit overdracht. Of de gevoelens nu positief of afwijzend zijn, ze zijn binnen een professionele samenhang een bron van vertroebeling. Dit kan vroeg of laat tot teleurstelling, misverstanden en zelfs vijandelijkheid leiden.


Zowel de begeleider als de cliënt of deelnemer kunnen te kampen hebben met overdracht. Vaak is men zich daar niet van bewust. Het is van grote waarde om als professional en vertrouwenspersoon alert te zijn en te blijven op eventuele overdracht vanuit de gesprekspartner. Niet minder belangrijk is om als professional de eigen gevoelens helder te hebben.


Wanneer er sprake is van sympathieke gevoelens willen we dat graag zo houden. We vinden dan dat we een prettige werkrelatie hebben. Het kan zelfs in bepaalde behoeftes voorzien, zoals bijvoorbeeld ‘gezien worden’. Toch kan er een addertje onder het gras zitten waardoor voorbij gegaan wordt aan wat zich werkelijk voordoet. Vroeg of laat kan zich dat gaan wreken.


De kern van deze nascholing bestaat uit het herkennen en erkennen van overdracht situaties van zowel jezelf als die van de ander. We kijken naar hoe je er als professional mee om kunt gaan en wanneer en hoe je met de betrokkene hierover in gesprek gaat. We ontrafelen overdrachtsgevoelens vanuit casuïstiek aan de hand van voorbeelden en vanuit de eigen ervaring.Leerdoelen

Inzicht en begrip van het fenomeen ‘Overdracht en Tegenoverdracht’.
Onderzoek, erkenning en herkenning van gevoelens die binnen de relatie begeleider/cliënt aan de orde zijn.
Adequaat omgaan met de eigen overdracht gevoelens en/of die van de ander.
Inzicht in eigen patronen, overtuigingen, gedachtegang en gedrag wat oorzaak kan zijn van overdracht naar de ander.
Het innemen van een neutrale positie bij overdracht-gevoelens.
Vermeende overdracht gevoelens van de ander in het begeleidingstraject inbrengen.Werkwijze


Rollenspellen aan de hand van casuïstiek (bij voorkeur uit de eigen praktijk)
Meditatieve inzicht gevende oefeningen
Afwisselend werken in de groep en in kleine groepjes
Deel- vraag- en feedbackrondes

Doelgroep

De scholing is geschikt voor coaches, psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening. In principe is deze scholing geschikt voor iedereen die met mensen werkt. Dus ook trainers en docenten.

Affiniteit met meditatie en/of lichaamsgericht zelfonderzoek is een pre.Duur en studie-uren (studiebelasting)

De nascholing bestaat uit 2 lesdagen. Het totale aantal studie-uren bestaat uit 13 uur klassikaal en 3 uur huiswerk.


Data

- 12 en 26 mei in Zwolle

- 24 en 25 juni in Groesbeek (via Gentleminds instituut voor compassie)


Studiemateriaal

Bij deze nascholing wordt een syllabus als studiemateriaal en naslagwerk geleverd.Deze scholing wordt door de volgende beroepsverenigingen gewaardeerd

  • VIV (Vereniging Integrale Vitaliteitkunde)
  • NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten)
  • VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)
  • CAT (Collectief Alternatieve Therapeuten)
  • FAGT (Federatie voor Additief Geneeskundig Therapeuten)


Wil je deze nascholing doen maar is deze (nog) niet erkend door je beroepsvereniging? Neem dan contact op met je vereninging. Mogelijk wordt na overleg punten toegewezen.brochure 'overdracht en tegenoverdracht'