Voor iedereen die met mensen werkt is het van essentieel belang om zich bewust te zijn van de gevoelens ten opzichte van de ander en welke invloed dat heeft.


De nascholing 'Overdracht en Tegenoverdracht' gaat over hoe je hoe je de relatie begeleider/cliënt zuiver houdt.

Overdracht en Tegenoverdracht


Dit is een fenomeen wat ontstaat uit (onbewuste) herkenning uit het verleden en speelt een belangrijke rol binnen professionele vertrouwensrelaties. Eenmaal in de overdracht en/of tegenoverdracht vertroebelt dit de relatie. Vroeg of laat komt er een omslagpunt waardoor emoties en gedachten de relatie beschadigen. Dit is voor een cliënt niet behulpzaam in zijn/haar proces. Voor de begeleider kan het zelfs schade in zijn/haar reputatie opleveren.

Zeker binnen hulpverlenende, begeleidende rollen is het van belang inzicht te hebben in eigen overdracht situaties en over vaardigheden te beschikken om op adequate wijze om te gaan met de overdracht van de hulpvrager.


Er is sprake van overdracht wanneer gevoelens, driften, houdingen, fantasieën en weerstanden ten aanzien van een persoon optreden. Bijvoorbeeld als de begeleider uitzonderlijke symphatie of weerzin bij een cliënt ervaart. In dat geval wordt in het heden iets geprojecteerd op die persoon die niet werkelijk het object van deze gevoelens en emotionele reacties is. Beelden en emoties worden van de ene op de andere situatie overdragen.


Andersom kan natuurlijk ook. Bijvoorbeeld als de client een onevenredige boosheid ervaart in het contact met de begeleider.


In deze nascholing leer je


  • Het fenomeen ‘Overdracht en Tegenoverdracht’ te begrijpen en te doorzien.
  • Hoe je overdrachtsituaties herkent. Van zowel jezelf als de ander.
  • Hoe je adequaat omgaat met de overdracht van zowel jezelf als die van de ander.
  • Inzicht in eigen patronen, overtuigingen, gedachtegang en gedrag waar overdracht aan ten grondslag kan liggen.
  • Het aannemen van een neutrale professionele houding als er sprake is van overdracht.
  • Bespreekbaar maken van overdracht.
  • Besluiten hoe verder met een begeleidingstraject om te gaan in geval van overdracht.

Structuur van de nascholing


Het theoretische deel wordt door oefeningen tot een gevoelde ervaring gebracht. Deels zijn dat meditatieve oefeningen waardoor enige ervaring of affiniteit met meditatie een pre is.

Na afronding volgens de kaders van de scholing ontvangen deelnemers een certificaat.


Doelgroep

De scholing is geschikt voor coaches, psychologen, therapeuten, psychosociaal hulpverleners, maatschappelijk werkers, andere paramedici uit de reguliere en complementaire hulpverlening. In principe is deze scholing geschikt voor iedereen die met mensen werkt. Dus ook trainers en docenten.


Duur en studie-uren

De nascholing bestaat uit 2 lesdagen. Het totale aantal studie-uren bestaat uit 13 uur klassikaal en 3 uur huiswerk.


Data

Volgt nog. Optioneel aanmelden is mogelijk.


Overdracht en Tegenoverdracht


Studiemateriaal

Bij deze nascholing wordt een syllabus als studiemateriaal en naslagwerk geleverd.


Toetsing en certificaat

Voor het in ontvangst nemen van het certificaat wordt het volgende gevraagd:

  • Een reflectie verslag
  • Een persoonlijk (eind) gesprek

Deze punten vormen tezamen met observaties van de docent gedurende de scholingsdagen een beoordeling voor ontvangst van het certificaat.


Erkenning, registratie, accreditatieADISAT is een door Gat (Gat Register Opleidingen) erkende opleider.