Als meditatiedocent draag je bij aan de persoonlijke ontwikkeling en het welzijn van anderen, maar ook aan dat van jezelf.        

Rikkie Postema               

Nieuwe vakopleiding van ADISAT

ADISAT heeft in het voorjaar van 2022 de stap gezet de opleiding tot meditatiedocent aan te bieden. Een min of meer logische vervolgstap op ruim 15 jaar geven van mindfulness-trainingen, meditatieve na- en bijscholingen en aanverwante activiteiten. Bovendien is hiermee een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan om gedurende langere tijd met een groep diepgaander bezig te zijn met meditatie en boeddhistische psychologie en filosofie.


13 maanden leren en ervaren


Het opleidingsprogramma duurt 13 maanden. Het is een redelijk intensief programma van oefenen in diverse meditaties, achterliggende kennis en verdieping in oosterse levenswijsheden.

Als meditatieleraar en -begeleider ben je een instrument om anderen te begeleiden in hun meditatieproces. Hierin kun je alleen gedegen, oprecht en professioneel zijn als je zelf een proces van meditatie en persoonlijke ontwikkeling hebt ervaren en meditatie een structurele plek in je leven geeft.


Deskundig, professioneel en authentiek


De opleiding geeft je de gelegenheid, en misschien ook een zetje, om met de grote verscheidenheid aan meditaties en diverse thema's ruim aan de slag te gaan. Het uitgangspunt is dat je een authentieke manier gaat ontwikkelen waardoor je zelf lessen kunt geven en programma’s kunt maken die bij je passen.De opleiding is geregistreerd als vakopleiding bij de KTNO en geaccrediteerd door diverse beroepsverenigingen.

Deze beroepsopleiding is beoordeeld en erkend door GRO.

NVST

KTNO

CAT